Object structure
Title:

"Kultura kulinarna we współczesnej Polsce. Źródła, przeobrażenia, zróżnicowania"

NumberOfPages:

152

Creator:

Joanna Krzywińska, studentka socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia socjologiczne w 2013 roku

RelatedNames:

Marek Krajewski

Subject and Keywords:

kulinaria ; kultura kulinarna ; jedzenie ; żywienie ; Polska ; zmiana ; obyczaje ; stół ; pożywienie ; naród ; codzienność ; zwyczaje kulinarne

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

X-XXI wiek

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; antropologia ; socjologia codzienności ; socjologia jedzenia

ResearchProblems:

Jak zróżnicowane są zwyczaje kulinarne w Polsce?; Jak zróżnicowane są zwyczaje kulinarne w Polsce?; Czym jest kultura kulinarna w Polsce?

SocialCategories:

Polacy

ResearchFields:

używanie, zażywanie, spożywanie

Abstract:

Praca magisterska jest próbą odpowiedzi na pytanie jaki jest kulturowy sens jedzenia, co to jest kultura kulinarna oraz czy w Polsce mamy do czynienia z kulturą kulinarną. Próby odpowiedzi na te pytania autorka pracy próbuje udzielić zarówno poprzez analizę literatury przedmiotu, jak i poprzez autorskie analizy, oparte na obserwacji oraz na wywiadach z mieszkańcami Poznania.

Table of contents:

zawiera: Część I: KULTURA KULINARNA, CZYLI OD KONIECZNOŚCI DO WYBORU; Część II: KULTURA KULINARNA W POLSCE; ANEKS METODOLOGICZNY

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Relation:

Kultura kulinarna we współczesnej Polsce. Źródła, przeobrażenia, zróżnicowania. Transkrypcje wywiadów

Next title:

Kultura kulinarna we współczesnej Polsce. Źródła, przeobrażenia, zróżnicowania. Transkrypcje wywiadów

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

2013

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania prowadzone na potrzeby pracy miały charakter jakościowy i wykorzystywały techniki obserwacji prowadzonej w poznańskich lokalach kulinarnych oraz wywiadu prowadzonego z pięciorgiem mieszkańców Poznania

×

Citation

Citation style: