Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Title: "Kultura kulinarna we współczesnej Polsce. Źródła, przeobrażenia, zróżnicowania"

NumberOfPages:

152

RelatedNames:

Marek Krajewski

Abstract:

Praca magisterska jest próbą odpowiedzi na pytanie jaki jest kulturowy sens jedzenia, co to jest kultura kulinarna oraz czy w Polsce mamy do czynienia z kulturą kulinarną. Próby odpowiedzi na te pytania autorka pracy próbuje udzielić zarówno poprzez analizę literatury przedmiotu, jak i poprzez autorskie analizy, oparte na obserwacji oraz na wywiadach z mieszkańcami Poznania.

Table of contents:

zawiera: Część I: KULTURA KULINARNA, CZYLI OD KONIECZNOŚCI DO WYBORU; Część II: KULTURA KULINARNA W POLSCE; ANEKS METODOLOGICZNY

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:392976

Language:

polski

Relation:

Kultura kulinarna we współczesnej Polsce. Źródła, przeobrażenia, zróżnicowania. Transkrypcje wywiadów

Next title:

Kultura kulinarna we współczesnej Polsce. Źródła, przeobrażenia, zróżnicowania. Transkrypcje wywiadów

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania prowadzone na potrzeby pracy miały charakter jakościowy i wykorzystywały techniki obserwacji prowadzonej w poznańskich lokalach kulinarnych oraz wywiadu prowadzonego z pięciorgiem mieszkańców Poznania

Object collections:

Last modified:

Sep 3, 2016

In our library since:

Jul 31, 2016

Number of object content hits:

8 643

Number of object content views in PDF format

8545

All available object's versions:

https://archiwum.edu.pl/publication/486122

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information