Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Subject and Keywords
  • Object type
  • Language
  • Publication date

Search for: [Link to library = "http\:\/\/alpha.bn.org.pl\/search\~S5\*pol\?\/thistoria\+polskiego\+smaku\/thistoria\+polskiego\+smaku\/1%2C1%2C2%2CB\/frameset\&FF=thistoria\+polskiego\+smaku\+kuchnia\+sto\~al\~a\+obyczaje\&1%2C%2C2"]

Number of results: 1

Items per page:

Maja Łozińska - zajmuje się historią życia codziennego i obyczaju w dawnej Polsce, przede wszystkim w XIX wieku i w okresie międzywojennym; studiuje dawne listy, wspomnienia, pamiętniki, poradniki i archiwa prasowe Jan Łoziński - bada obyczajowość Polaków w minionych wiekach

2012
książka

This page uses 'cookies'. More information