Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for:

Number of results: 9

Selected filters:
Items per page:

Anna Horoltes; socjolożka i antropolożka społeczna; adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej UG; http://www.cebam.amu.edu.pl/25-polski/kadra/137-dr-anna-horolets.html

2012
artykuł

Paweł Ciesielski, student socjologii na UAM w Poznaniu. Ukończył studia w 2009 roku

2009
praca magisterska

Katarzyna Kalinowska (ur. 1984) – socjolog, antropolog współczesności; doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW; badaczka społeczna. Naukowo interesuje się metodologią badań jakościowych, teoriami społecznymi i afektywnymi wymiarami kultury. Zawodowo rozwija autoetnograficzne podejście do ewaluacji projektów społecznych oraz bada różne obszary edukacji kulturowej.

2008
praca magisterska

Anna Magdalena Szkurłat- absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu

2004
praca magisterska

dr hab. Jakub Isański - socjolog; pracuje w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej w Instytucie Socjologii UAM; prowadzi badania procesów społecznych zachodzących we współczesnym społeczeństwie polskim – ruchliwości społecznej, przestrzennej, migracji; interesuje się socjologią turystyki i podróży; https://amu.edu.pl/szybkie-linki/mediow/be/lista-wg-nazwisk/dr-jakub-isaski,-wydzia-nauk-spoecznych

2013
artykuł

Jacek Kubera - socjolog; doktorant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: migracje, miasto i przedmieście, tożsamość; członek zarządu Fundacji im. Floriana Znanieckiego;

2014
artykuł

Elżbieta Giec, studentka socjologii na UAM w Poznaniu. Ukończyła studia w (2008 - )

2008
praca magisterska

dr hab. Agata Wiza - kierownik Zakładu Pedagogiki na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; zainteresowania badawcze: pedagogika społeczna, pedagogika czasu wolnego, kultura fizyczna, społeczne i indywidualne aspekty starzenia się; http://awf.poznan.pl/tir-metodyka-rekreacji/379-dr-agata-wiza;

2013
książka

Michał Falkowski, student socjologii na UAM w Poznaniu. Studia w Instytucie Socjologii ukończył w 2009 roku

2009
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information