Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Title: "Skarby z podróży mieszkańców Kaźmierza. Analiza socjologiczna pamiątki turystycznej"

NumberOfPages:

228

RelatedNames:

Krzysztof Podemski

Abstract:

Celem pracy magisterskiej było poznanie tego, jaki jest stosunek turystów i podróżników do pamiątek przywożonych z ich podróży. Autorka próbuje na to pytanie odpowiedzieć zarówno poprzez analizę literatury z zakresu socjologii podróży oraz socjologii przedmiotów, jak i poprzez badania empiryczne. Celem tych ostatnich była próba odtworzenia zarówno znaczeń, jakie mieszkańcy jednego z wielkopolskich miasteczek przywiązują do pamiątek turystycznych, jak i rekonstruowanie praktyk z tego rodzaju obiektami związanych (eksponowanie, pokazanie, przechowywanie, dbanie o tego rodzaju obiekty). Autorka pracy przeprowadziła 10 wywiadów pogłębionych wspomaganych fotografią, a także jeden wywiad swobodny.

Table of contents:

zawiera: Dlaczego taki temat?; Rozdział I - O podróżach codziennych i niezwykłych; Rozdział II – Podróże w oczach badaczy; Rozdział III – Turystyka; Rozdział IV – Wśród pamiątek; Rozdział V – W poszukiwaniu znaczeń; Rozdział VI – Odkryte znaczenia – próba interpretacji; Na koniec – jednak skarby ?; Bibliografia; Aneks: Wywiad swobodny; Scenariusz wywiadu pogłębionego; Uproszczone transkrypcje wywiadów pogłębionych; Fotografie do wywiadów

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:390843

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Autorka pracy przeprowadziła 10 wywiadów pogłębionych wspomaganych fotografią, a także jeden wywiad swobodny. Respondentami były kobiety i mężczyźni w różnym wieku, zamieszkali w niewielkim mieście na terenie Wielkopolski. Analizie podlegały zarówno wypowiedzi respondentów, jak i wykonane przez nich fotografie prezentujące pamiątki przywożone z podróży oraz miejsca ich eksponowania w przestrzeni domowej.

Object collections:

Last modified:

Jul 31, 2016

In our library since:

Jul 8, 2016

Number of object content hits:

315

Number of object content views in PDF format

270

All available object's versions:

https://archiwum.edu.pl/publication/484087

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information