Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Title: "Street art. Socjologiczna analiza zjawiska"

NumberOfPages:

121

RelatedNames:

Barbara Fatyga (promotor) ; Marcin Sińczuch (recenzent)

Abstract:

Zasadniczym przedmiotem mojego zainteresowania w niniejszej pracy magisterskiej jest zjawisko street artu określanego także mianem sztuki ulicy. Zostało ono poddane analizie socjologicznej. Pierwsze dwa rozdziały dotyczą historii street artu, zarówno na gruncie zachodnim, jak i na terenie Polski. Rozdział trzeci pozwoli czytelnikowi zapoznać się z metodologią, którą zastosowałam podczas badań empirycznych oraz z wybranymi przeze mnie technikami analizy zgromadzonych danych. W kolejnej części zostały przedstawione bardzo istotne dla tej pracy pojęcia przestrzeni publicznej oraz ulicy. Rozdział piąty stanowi natomiast prezentację wyników otrzymanych na drodze analizy zebranych informacji.

Table of contents:

Zawiera: Wstęp; Rozdział 1. Co to jest Street art., czyli historia zjawiska; Rozdział 2. Street art po polsku; Rozdział 3. Metodologia; Rozdział 4. Przestrzeń publiczna, ulica; Rozdział 5. Prezentacja i omówienie wyników analizy zebranego materiału; Zakończenie

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:448064

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Creation date:

2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Prac Dyplomowych UW

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania 2007–2008; 11 wywiadów swobodnych; kwestionariusz załączony do pracy; analiza pól semantycznych; Regine Robin; TST; Test Dwudziestu Stwierdzeń; Manfred Kuhn; badania przestrzeni publicznej; idea; funkcja; komunikacja; urbanistyka; fotografie; street art; 34 ilustracje; nadawca sztuki

Edition name Date
Street art. Socjologiczna analiza zjawiska Sep 13, 2018

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information