Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Title: "Komórkowa codzienność. Telefon komórkowy jako przedmiot praktyk społecznych"

NumberOfPages:

176

RelatedNames:

Krzysztof Podemski

Abstract:

Praca magisterska miała na celu identyfikację praktyk związanych ze sposobami użytkowania telefonów komórkowych, traktowanych zarówno jako media komunikacyjne, jak i jako przedmioty, obiekty materialne. Autorka prowadzi w pracy szerokie rozważania na temat kategorii praktyk oraz na temat społecznych statusów obiektów materialnych, w tym telefonu komórkowego. Jakościowe badania terenowe, zrealizowane przy użyciu obserwacji oraz wywiadów pogłębionych, dotyczyły zarówno sposobów wykorzystywania telefonu komórkowego, nowych doświadczeń czasu i przestrzeni, które wytwarza to urządzenie, jak też takich aspektów, jak obyczaje związane ze stosowaniem tego rodzaju urządzeń.

Table of contents:

zawiera: ROZDZIAŁ I: PRAKTYKI SPOŁECZNE JAKO GŁÓWNA KATEGORIA TEORETYCZNA; ROZDZIAŁ II. SOCJOLOGICZNE UJĘCIE PRZEDMIOTU; ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH; ROZDZIAŁ IV: PRAKTYKI SPOŁECZNE Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:392527

Language:

polski

Relation:

Komórkowa codzienność. Telefon komórkowy jako przedmiot praktyk społecznych.Transkrypcje wywiadów

Next title:

Komórkowa codzienność. Telefon komórkowy jako przedmiot praktyk społecznych.Transkrypcje wywiadów

Is part of:

Komórkowa codzienność. Telefon komórkowy jako przedmiot praktyk społecznych

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania miały charakter etnograficzny, oparto je na obserwacji sposobów wykorzystywania telefonów komórkowych w przestrzeniach publicznych, a także przeprowadzono wywiady pogłebione z 9 osobami, zróżnicowanymi pod względem wiekowym

Object collections:

Last modified:

Jul 31, 2016

In our library since:

Jul 23, 2016

Number of object content hits:

1 089

Number of object content views in PDF format

882

All available object's versions:

https://archiwum.edu.pl/publication/485529

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information