Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Title: "Emocje w zawodzie sędziego. "Rola uczuć w wykonywaniu profesji o wysokim statusie społecznym"

NumberOfPages:

193

RelatedNames:

Marek Krajewski

Abstract:

Praca magisterska poświęcona pracy emocjonalnej sędziów zatrudnionych w polskich sądach. Autorka w teoretycznych częściach pracy opisuje czym są emocje i jak postrzega się je w obrębie socjologii, podejmuje wątek pracy emocjonalnej oraz opisuje z tej perspektywy pracę sędziego. Praca w części empirycznej zawiera omówienie i interpretację wyników badań własnych. Te ostatnie oparto na wywiadach z 9 osobami wykonującymi zawód sędziego, a także na analizach telewizyjnych programów typu docu-soap, skoncentrowanych na prezentacji rozpraw sądowych.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; 1. Emocje; 2. Praca emocjonalna; 3. Zawód sędziego; 4. Metodologia badań własnych; 5. Prezentacja wyników badań własnych; 6. Podsumowanie; Bibliografia, Załączniki

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:390887

Language:

polski

Relation:

Emocje w zawodzie sędziego. Rola uczuć w wykonywaniu profesji o wysokim statusie społecznym. Transkrypcje wywiadów

Next title:

Emocje w zawodzie sędziego. Rola uczuć w wykonywaniu profesji o wysokim statusie społecznym. Transkrypcje wywiadów

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ResearchInfo:

Badania oparto na wywiadach pogłębionych z 9 osobami wykonującymi zawód sędziego, a także na analizach telewizyjnych programów typu docu-soap, skoncentrowanych na prezentacji rozpraw sądowych. Autorka analizowała również materiały zastane - akty prawne, rozporządzenia i regulaminy odnoszące sie do emocjonalnych aspektów pracy sędziów.

Object collections:

Last modified:

Jul 31, 2016

In our library since:

Jul 8, 2016

Number of object content hits:

203

Number of object content views in PDF format

143

All available object's versions:

https://archiwum.edu.pl/publication/484161

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information