Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Title: "Proces oswajania śmierci w doświadczeniu pracowników zakładów pogrzebowych"

NumberOfPages:

147

RelatedNames:

Aldona Żurek

Abstract:

Główny przedmiot pracy magisterskiej stanowi próba odpowiedzi na pytanie o emocje towarzyszące procesowi oswajania śmierci wśród pracowników zakładów pogrzebowych. W pracy wyróżnić można cztery główne części. Pierwsza wprowadza czytelnika w tematykę roli jaką pełni śmierć w doczesnym życiu człowieka oraz dynamikę kształtowania się społecznego stosunku do tego zjawiska na przestrzeni wieków. Druga przedstawia perspektywę socjologii zawodu oraz socjologii emocji i związane z tymi dwiema subdyscyplinami teorie użyte podczas projektowania badania i analizy wyników. Trzecia zawiera informacje metodologiczne na temat autorskiego badania i opisuje pozyskane w ramach projektu badawczego dane. Ostatnia część to podsumowanie. Projekt badawczy pracy opierał się na serii indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz częściowo ustrukturyzowanej obserwacji (jedna obserwacja jawna uczestnicząca, jedna obserwacja jawna nieuczestnicząca, jedna obserwacja ukryta nieuczestnicząca).

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp 2. Śmierć jako stały element ludzkiego życia – przemiany sposobów postrzegania śmierci; 2.1 Śmierć i jej rola w ludzkim życiu; 2.2. Śmierć kiedyś – umieranie jako element wpisany w naturalny porządek świata; 2.3. Śmierć dziś – medykalizacja, instytucjonalizacja, tabuizacja; 3. Teoretyczne aspekty socjologii zawodu i emocji; 3.1. Socjologia pracy; 3.2. Socjologia emocji; 4. Metodologia badań własnych; 4.1. Przedmiot i cel badań; 4.2. Problematyka badawcza; 4.3. Hipotezy, wskaźniki i zmienne; 4.4. Metody i techniki badań; 4.5. Charakterystyka badanej grupy; 5. Analiza badań własnych; 5.1 Ogólna charakterystyka zawodu; 5.2. Emocjonalne implikacje zawodu; 5.3. Proces oswajania śmierci; 5.4. Analiza studium przypadku – proces oswajania śmierci w doświadczeniu zarządcy cmentarza; 5.5. Podsumowanie; 6. Zakończenie; 7. Bibliografia; 7.1. Źródła książkowe i prasowe; 7.2 Źródła internetowe; 8. Aneks; 8.1 Wstępna lista pytań do pogłębionego wywiadu jakościowego; 8.2. Arkusze obserwacyjne;

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:429263

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Praca została oparta na danych pozyskanych za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz częściowo ustrukturyzowanej obserwacji (jedna obserwacja jawna uczestnicząca, której przedmiot stanowiła praca wykonywana podczas procesu ekshumacji zwłok, jedna obserwacja jawna nieuczestnicząca, poświęcona obsłudze klienta podczas planowania ekshumacji w zakładzie pogrzebowym, oraz jedna obserwacja ukryta nieuczestnicząca, dotycząca przygotowywania i obsługi ceremonii pogrzebowej).

Object collections:

Last modified:

Dec 7, 2017

In our library since:

Dec 7, 2017

Number of object content hits:

1 560

Number of object content views in PDF format

1411

All available object's versions:

https://archiwum.edu.pl/publication/522921

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information