Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Title: "Krzyż. Społeczna biografia, użycia i recepcja przedmiotu"

NumberOfPages:

128

RelatedNames:

Marek Krajewski

Abstract:

Celem pracy magisterskiej jest odpowiedź na pytanie czym jest dziś krzyż rozumiany zarówno jako symbol, jak i jako obiekt materialny. Autorka próbuje na to pytanie odpowiedzieć rekonstruując biografię tego obiektu, śledząc formy jego współczesnej obecności w różnych sferach życia (takich, jak reklama, moda, kultura popularna, sztuka, body-art. itd.), a także prowadząc reaktywne badania empiryczne. Mają one podwójny charakter- z jednej strony jest to analiza zdjęć znalezionych dzięki internetowym narzędziom wyszukiwania, z drugiej wywiady prowadzone z 10 mieszkańcami Wielkopolski, zróżnicowanymi pod względem wieku oraz wykształcenia.

Table of contents:

zawiera: 1. Wprowadzenie; 2. Materialność symboli; 3. Społeczna biografia krzyża; 4. Współczesne użycia krzyża; 5. Założenia metodologiczne badań własnych; 6. Prezentacja wyników badań; 7. Zakończenie; 8. Bibliografia; 9. Aneks

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:390842

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Creation date:

2016

Access rights:

dla wszystkich na zasadach określonych w licencji

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Autorka pracy przeprowadziła 10 wywiadów pogłębionych wspomaganych fotografią, a także dokonała analizy zdjęć krzyży zidentyfikowanych dzięki wyszukiwarce plików grafiki BING. Respondnetami były osoby zróżnicowane pod względem wykształcenia oraz wieku, zamieszkujące na terenie Wielkopolski.

Object collections:

Last modified:

Jul 31, 2016

In our library since:

Jul 8, 2016

Number of object content hits:

1 693

Number of object content views in PDF format

1634

All available object's versions:

https://archiwum.edu.pl/publication/484086

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information