Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date

Search for: [Title = "134"]

Number of results: 1

Items per page:

Mieczysław Pochwicki - w 1969 roku obronił na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UAM pracę doktorską pod tytułem "Procesy oraz tendencje zmian struktury społecznej i agrarnej w rejonie uprzemysławianym: studium na przykładzie powiatu konińskiego, napisaną pod kierunkiem prof. Władysława Markiewicza; http://wiki.isns.uw.edu.pl/Poznań_-_Markiewicz_Władysław_-_publikacje

1978
książka

This page uses 'cookies'. More information