Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date
  • Anonymisation's scope

Search for: [Title = "1\-2"]

Number of results: 19

Items per page:

Dorota Sidorek - absolwentka filologii polskiej i etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim

2009
artykuł

Dorota Gut; absolwentka Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskigo w Krakowie

1999
artykuł

Dariusz Czaja (ur. 13 listopada 1961 r.); antropolog kulturowy; dr. hab. (od 2007 roku); adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Kultury Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim; Członek redakcji kwartalnika "Polska Sztuka Ludowa – Konteksty"; Eseista, recenzent muzyczny; Za zbiór esejów "Gdzieś dalej, gdzie indziej" nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2011.; Link do strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Czaja

1994
artykuł

Antonina Bereza - absolwentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim

2002
artykuł

Anna Burzyńska-Kamieniecka - Absolwentka filologii polskiej i podyplomowych studiów emisji głosu, doktor nauk humanistycznych; Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Lingwistyki Antropologicznej, lektorka języka polskiego jako obcego; Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z lingwistyką kulturową oraz glottodydaktyką polonistyczną (szczególnie jeżeli chodzi o nauczanie kultury polskiej cudzoziemców oraz sytuację polszczyzny na Kresach Wschodnich); Prowadzi badania nad dawnymi podręcznikami do nauczania języka polskiego cudzoziemców (XVI-XVIII w.); Zajmuje się także problematyką przenikania języków i kultur na terenach pogranicza; Współorganizuje karpackie konwersatoria z cyklu „Język a Kultura”, pełni funkcję sekretarza redakcji serii wydawniczej pod tym samym tytułem; Organizuje również konferencje naukowe poświęcone językowi i kulturze dawnych Kresów Wschodnich; Link do strony: http://www.bristol.us.edu.pl/czlonkowie_biogramy.php?a=93

2004
artykuł

"Roch Mieczysław Sulima (ur. 16 sierpnia 1942 w Lipie-Miklasie); kulturoznawca, historyk kultury, antropolog kulturowy, folklorysta; profesor zwyczajny; Kieruje Zakładem Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.; Jest również profesorem w Instytucie Kultury i Komunikowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.; Główne zainteresowania naukowe: antropologia codzienności; historia kultury i literatury polskiej XIX i XX w.; antropologia kultur środowiskowych i światopoglądów potocznych.;Jest członkiem: Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN; Komitetu Nauk o Literaturze PAN; Komitetu Nauk Etnologicznych PAN; Komitetu Nauk o Kulturze PAN; Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego; Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta; Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. Jest też członkiem kolegiów redakcyjnych Regionów i Literatury Ludowej. Stały współpracownik Kontekstów. ; Wchodzi w skład rady naukowej kwartalnika Kultura Popularna.; Link do strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Roch_Sulima"

2009
artykuł

Katarzyna Kuszyńska

1999
artykuł

Gianna Benvenuto - aktorka i liderka zespołu "Studium Teatralne"; Piotr Borowski (ur. 8 marca 1977 w Libii) – reżyser i aktor teatralny i filmowy; Twórca niezależnej warszawskiej sceny "Studium Teatralne"; W działalność teatralną zaangażowany jest od 1975 roku, kiedy to związał się z teatrem "Laboratorium" Jerzego Grotowskiego; Aktor i muzyk grupy "Gardzienice"; Prowadził warszataty teatralne w CSW w Warszawie; Alina Gałązna - polonistka, związana z Komuną Otwock od 1995 roku.; Szefowa portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.; Katarzyna Kazimierczyk - reżyserka; założycielka Stowarzyszenia Teatralnego Remus.; Maciej Różalski - redaktor kwartalnika "Konteksty"; Roman Woźniak (ur. 30 sierpnia 1952 roku w Płocku) - rzeźbiarz, performer, autor instalacji, scenograf, reżyser teatralny, animator kultury; W latach 1974-1979 studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskał dyplom w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza; Od 1980 roku pracownik dydaktyczny macierzystej uczelni na Wydziale Rzeźby oraz w Katedrze Scenografii; Początkowo asystent Jarnuszkiewicza, obecnie profesor; Od stycznia 1980 do lipca 1981 roku kierował galerią Re'Repassage; W 1992 roku przy Katedrze Scenografii ASP w Warszawie założył Teatr Academia skupiający głównie studentów, absolwentów i wykładowców ASP; Prezes Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej "Ślad"; Kurator wystaw w siedzibie Teatru (m.in. Pierwszy po Bogu, 1999; Academickie studium aktu, 2001); Twórca odbywającego się corocznie festiwalu Sąsiedzi dla sąsiadów na Pradze, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2002 roku.

2009
artykuł

Eliza Siulborska - studentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim

2015
artykuł

Aleksandra Łukasiewicz - absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2004
artykuł

Agnieszka Kula - absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego; W 2001 roku obroniła pracę magisterską pod tytułem "Dzielnica El Raval i Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie"; Publikacje autorki znaleźć można m.in. w: "Poznaj Świat", "Gazeta Studencka", "Konteksty - Polska Sztuka Ludowa".

2002
artykuł

Magdalena Jagiełło; absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2002
artykuł

Monika Kozień-Świca - kuratorka i krytyk sztuki, ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pracuje w Muzeum Historii Fotografii, wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; Marta Miskowiec - antropolog kultury, pracuje w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie; zajmuje się fotografią społeczną, dokumentalną, amatorską; prowadzi projekty dotyczące digitalizacji i udostępniania zbiorów MHF; autorka i kuratorka wystaw (m.in. Autochromy Tadeusza Rzący. „100-lecie barwnej fotografii”, „dokument istnienia”, „Meduza”) .

2004
artykuł

Magdalena Majchrzak - absolwentka historii i etnologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentka socjologii i antropologii kulturowej na Francuskim Universite des Sciences et Technologies de Lille.

2009
artykuł

Jakub Sadowski(ur. 1977) - kulturoznawca i filolog; Absolwent Kolegium MISH i Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (1998); Doktoryzował się na UW w 2003 roku w oparciu o rozprawę z zakresu rosyjskiej myśli utopijnej; Habilitację uzyskał w roku 2011 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, na podstawie monografii poświęconej polskiej i radzieckiej kulturze totalitarnej; Zajmuje się antropologią i semiotyką kultury totalitarnej, semiotyką miasta oraz teorią utopii; Pracownik Studium Europy Wschodniej od 2005 roku; pracuje również w Instytucie Historii UPJPII.; Link do strony: http://historia.upjp2.edu.pl/instytut/pracownicy/dr-hab-jakub-sadowski

2009
artykuł

Waldemar Kuligowski (ur. 1972 w Szubinie) – antropolog kulturowy; Dr hab., profesor nadzwyczajny UAM, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną; W latach 2008-2012 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Historycznego UAM; Członek trzech komitetów Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Nauk Etnologicznych (od 2013), Komitetu Nauk o Kulturze (od 2012) i Komitetu Słowianoznawstwa (2012-2015); W 2015 roku otrzymał odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej"; Od 2013 roku pełni funkcję Przewodniczącego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; Link do strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Kuligowski

2004
artykuł

This page uses 'cookies'. More information