Object structure
Title:

Osadnictwo miasta Kostrzyna. Struktura zawodowa ludności miasta Kostrzyn nad Odrą

NumberOfPages:

1

Creator:

Józef Konieczny - pracownik Sekcji Socjograficznej a następnie Zakładu Socjologii Instytutu Zachodniego.; W roku 1969 obronił pracę doktorską "Zagadnienie informacji o Polsce w Niemieckiej Republice Federalnej"

Subject and Keywords:

pochodzenie ; ziemie zachodnie ; charakterystyka ; Kostrzyn ; ludność ; demografia ; struktura ludności

Temporal coverage:

Kostrzyn nad Odrą

Spatial coverage:

1957-1959

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

Przeobrażenia w życiu ludności Kostrzyna nad Odrą; Praca zawodowa mieszkańców Kostrzyna nad Odrą; Życie rodzinne mieszkańców Kostrzyna nad Odrą; Spędzanie czasu wolnego i zainteresownia społeczno-kulturalne mieszkańców Kostrzyna nad Odrą

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Struktura zawodowa ludności miasta Kostrzyn nad Odrą – dane pozyskane z formularzy Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego w Gorzowie stanowiące część pracy „Osadnictwo miasta Kostrzyna” utworzonej w ramach prac Sekcji Socjograficznej Instytutu Zachodniego w latach 1957-1959.

Object type:

notatka terenowa

Language:

polski

Relation:

Wiadomości ogólne o Kostrzynie nad Odrą ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 1 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 2 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 3 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 4 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 5 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 6 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 7 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 8 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 9 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 10 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 11 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 12 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 13 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 14 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 15 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 16 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 17 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 18 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 19 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 20 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 21 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 22 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 23 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 24 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 25 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 26 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 27 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 28 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 29 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 30 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 31 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 32 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 33 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 34 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 35 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 36 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 37 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 38 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 39 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 40 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 41 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 42 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 43 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 44 ; Osadnictwo miasta Kostrzyna. Notatka terenowa 45

Is part of:

Osadnictwo miasta Kostrzyna

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

1957

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

In archives:

Archiwum IS UAM, pojedyncze teczki - 1 rząd regałów, regały od okna, 1 regał od ściany, 5 półka od góry

Additional information:

Instytut Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 89 budynek C 60-568 Poznań tel. (061) 829-22-59 faks (061) 829-21-08

Document's creation date range:

1957-1960

Area Range of document creation:

Kostrzyn nad Odrą

ResearchInfo:

Badania terenowe w Kostrzynie nad Odrą realizowane w ramach prac w Sekcji Socjograficznej Instytutu Zachodniego przez Józefa Koniecznego w latach 1957-1959.

×

Citation

Citation style: