Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Komunikat o składzie sądu konkursowego

Tytuł projektu badawczego :

Konkurs "Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich" (1969-1971)

Liczba stron:

1

Współtwórca:

Andrzej Kwilecki (1928-?); ur. w Kwiliczu; dyrektor Instytutu Socjologii UAM 1972-1981; https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kwilecki; Franciszek Jakubczyk - członek Rady Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu

Abstrakt:

Komunikat o składzie sądu konkursowego "Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich" z 18 grudnia 1970 roku.

Identyfikator:

oai:archiwum.edu.pl:472950

Język:

polski

Powiązania:

Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Dziennikarze aktywni współtwórcami dorobku Ziem Zachodnich i Północnych. Przemówienie tow. St. Mojkowskiego ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Jedna jest Polska. Powrót do macierzy ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Komunikat do rozgłośni Polskiego Radia ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Plakat informujący o konkursie ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Poznaniaków szlaki na zachód cz. 1 ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Poznaniaków szlaki na zachód cz. 2 ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Tow. J. Cyrankiewicz objął protektorat nad konkursem na pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Przedłużenie konkursu na „Pamiętnik mieszkańca Ziem Zachodnich” ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Tekst odezwy konkursowej ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Twarzą do Ziem Zachodnich ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Ogłoszenie o konkursie ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Ziemie Zachodnie na warsztacie socjologów

Jest częścią:

Ogłoszenia i propaganda konkursu "Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich"

Udostępniane przez:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Prawa dostępu:

dla wszystkich bez ograniczeń

Podmioty dysponujące prawami autorskimi do badań:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Zakres anonimizacji :

brak

Regulaminy, przepisy:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitalizacja:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Sposób pozyskania:

uczelnia wyższa

Sponsor digitalizacji:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archiwum:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Miejsce w archiwum:

3 kupka, 11 z kolei koperta/teczka, zielony skoroszyt, podpisany: "Ogłoszenie i propaganda Konkursu". ; Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań, tel. (061) 829-22-59, e-mail: socjolog@amu.edu.pl

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Zakres czasowy powstania dokumentu:

1969-1970

Zakres przestrzenny powstania dokumentu:

Wrocław ; Warszawa ; Poznań ; Kraków

Informacje o badaniu:

Prezentowane ogłoszenia, listy, artykuł i plakat stanowią część dokumentacji konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”, który miał miejsce w latach 1969-1971 z inicjatywy Zygmunta Dulczewskiego, Andrzeja Kwileckiego i Franciszka Jakubczaka z okazji 25 rocznicy powrotu Ziem Zachodnich do Polski. Na podstawie nadesłanych powstały następujące publikacje: Z. Dulczewski (red.), Mój dom nad Odrą. Pamiętniki i wspomnienia, Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1976.,A. Kotlarska (red.), Pamiętniki mieszkańców Dolnego Śląska, Ossolineum, Wrocław 1978.,Z. Dulczewski (red.), Drugie pokolenie. Wspomnienia mieszkańców zachodnich i północnych ziem Polski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1978.,J. Leoński (red.), Nasza Ziemia. Wspomnienia mieszkańców Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982.,J. Leoński, Korzenie współczesności. Pamiętniki mieszkańców Opolszczyzny, Instytut Śląski, Opole 1986.

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji