Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Title: Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Nauczycielka i bibliotekarka

Creator:

Zofia S.

Object type:

pamiętniki

Publication date:

ca. 1970

ResearchProjectTitle:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971)

NumberOfPages:

80

RelatedNames:

Zygmunt Dulczewski (ur. 5.10.1916 w Kaźmierzewie, zm. 2004) - socjolog; dyrektor Instytutu Socjologii UAM w latach 1981-1984; https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Dulczewski-Zygmunt;3894807.html ; Andrzej Kwilecki (1928-?); ur. w Kwiliczu; dyrektor Instytutu Socjologii UAM 1972-1981; https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kwilecki; Franciszek Jakubczyk - członek Rady Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu

Abstract:

Konkurs "Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich" miał miejsce w latach 1969-1971 z inicjatywy Zygmunta Dulczewskiego, Andrzeja Kwileckiego i Franciszka Jakubczaka z okazji 25 rocznicy powrotu Ziem Zachodnich do Polski. Publikacja zawiera pamiętniki konkursowe. W ramach publikacji udostępniona została część maszynopisów zarchiwizowana w Instytucie Socjologii UAM, oryginały pamiętników oraz pozostała część materiałów pochodzących także z poprzednich edycji konkursu znajdują się w Instytucie Zachodnim.

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:452479

Language:

polski

Relation:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Od robotnika PKP do pracownika nauki ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Mamy już całe rodziny (…) hutników ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Dwa obrazy tej samej wsi ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). (…) Wczoraj i dziś ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Moje hobby: żyć z dochodem w zgodzie ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Ponad 756 km wspomnień ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Kocham mój (…) ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Życiorys Jana Ż.

Next title:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). (…) Wczoraj i dziś

Previous title:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Dwa obrazy tej samej wsi

Is part of:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971)

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

częściowa

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

In archives:

Archiwum IS UAM, pojedyncze teczki - 1 rząd regałów, regały od okna, 1 regał od ściany, 3 półka od góry

Additional administrative information:

Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań, tel. (061) 829-22-59, e-mail: socjolog@amu.edu.pl

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1970

ResearchInfo:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> miał miejsce w latach 1969-1971 z inicjatywy Zygmunta Dulczewskiego, Andrzeja Kwileckiego i Franciszka Jakubczaka z okazji 25 rocznicy powrotu Ziem Zachodnich do Polski. Na podstawie nadesłanych prac powstały następujące publikacje: Z. Dulczewski (red.), Mój dom nad Odrą. Pamiętniki i wspomnienia, Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1976.,A. Kotlarska (red.), Pamiętniki mieszkańców Dolnego Śląska, Ossolineum, Wrocław 1978.,Z. Dulczewski (red.), Drugie pokolenie. Wspomnienia mieszkańców zachodnich i północnych ziem Polski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1978.,J. Leoński (red.), Nasza Ziemia. Wspomnienia mieszkańców Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982.,J. Leoński, Korzenie współczesności. Pamiętniki mieszkańców Opolszczyzny, Instytut Śląski, Opole 1986.

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information