Object structure
Title:

"Ludzie starzy w migracjach"

NumberOfPages:

13 (265-273)

Creator:

Elżbieta Czapka

Contributor:

Sylwia Kropińska ; Jerzy Halicki ; Barbara Szatur-Jaworska ; Beata Ziębińska ; Anna Sidorczuk ; Marta Gaworska ; Katarzyna Wieczorowska-Tobis ; Beata Bugajska ; Andrzej Mielczarek ; Elżbieta Czapka ; Anna Zawada ; Iwona Wieczorek ; Celina Timoszyk-Tomczak ; Dorota Kałuża-Kopia ; Teresa Śmiłkowska ; Zofia Szweda-Lewandowska ; Wioletta Wolańska ; Arkadiusz Przybyłka ; Jolanta Włodarczyk ; Justyna Stypińska ; Łukasz Jurek ; Bernadette Jonda ; Anna Leś ; Andrzej Klimczuk ; Anna Sadowska ; Marek Butrym ; Alona Pylaskina ; Justyna Przywojska ; Kaja Zapędowska

Subject and Keywords:

starość ; migracja ; zdrowie

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; gerontologia ; polityka społeczna

ResearchProblems:

problemy zdrowotne i społeczne migrantów w starszym wieku

SocialCategories:

seniorzy ; osoby starsze ; migranci

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Tekst dotyczy problemów zdrowotnych i społecznych poszczególnych kategorii migrantów w starszym wieku. Dopiero od niedawna kategoria najstarszych migrantów wzbudza zwiększone zainteresowanie badaczy w Europie, ze względu na proces starzenia się społeczeństw kontynentu. Niezależnie od przyczyn, migracja zawsze wiąże się ze zwiększonym ryzykiem w przypadku najstarszej kategorii wiekowej. Prowadzone dotychczas badania wskazują, iż stan zdrowia starszych migrantów, zarówno w samoocenie, jak i mierzony za pomocą obiektywnych wskaźników, jest gorszy od stanu zdrowia mieszkańców krajów imigracyjnych. Próby wyjaśnienia tego stanu rzeczy mają ciągle charakter hipotetyczny i wymagają weryfikacji za pomocą kompleksowych badań.

Table of contents:

zawiera: 1. Wprowadzenie; 2. Ludzie starzy w migracjach - problemy społeczne i zdrowotne; 3. Podsumowanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Place of publication:

Łódź

Object type:

artykuł

Signature:

BN 2.717.181

ISBN/ISSN:

9788362378081

Language:

polski

Next title:

Nowożeńcy w późnym wieku w Polsce

Previous title:

Starzenie się osób samotnych jako narastający problem społeczny

Link to library:

click here to follow the link

Is part of:

Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej

Publication date:

2010

Archives:

Uniwersytet Łódzki

In archives:

Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Digital object format:

text/xml

×

Citation

Citation style: