Title:

„Inaczej niż wszyscy” – kreatywność kulturowa a strój młodzieżowy w Augustowie

NumberOfPages:

42

Creator:

Katarzyna Ciołek

RelatedNames:

Tomasz Rakowski (promotor) ; Piotr Cichocki

Subject and Keywords:

moda ; młodzież ; strój współczesny ; kreatywność ; indywidualność ; wizerunek ; tożsamość ; lokalność ; globalność

Temporal coverage:

Augustów

Spatial coverage:

2009-2010

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia mody

ResearchProblems:

Jakim wpływom ulega młodzież augustowska dokonując wyboru stroju?; Co sprawia chęć wyróżnienia się ubiorem na tle innych?; Czym jest dla nich moda – zastanym zestawem znaczeń czy sfera „zabawy” tymi znaczeniami?; W jaki sposób konstruowany jest wizerunek, tożsamość, indywidualność?; Czy strój wyraża przywiązanie do lokalnych wartości czy stylistyczny kosmopolityzm?

SocialCategories:

młodzież

ResearchFields:

praktyki cielesne

Abstract:

Niniejsza praca powstała na podstawie czterech wyjazdów do Augustowa, jakich dokonałam z grupa laboratoryjna "Wspólnota lokalna i światłowód" prowadzona przez mgr. Piotra Cichockiego w latach 2009-2010. Skupiam się na temacie stroju młodzieżowego i związana z nim kreatywnością. Interesuje mnie konstruowanie wizerunku w kontekście źródeł – zarówno pochodzenia materialnego, jak i pochodzenia inspiracji, impulsu skłaniającego do chęci sięgnięcia po dany element odzieży. Poruszam także kwestie znaczeń przypisywanych danym źródłom, która rozwijam w kontekście relacji lokalność-globalność.

Table of contents:

Zawiera: Wstęp; 1. Stan badań i pojęcia teoretyczne wykorzystane w pracy; 2. Opis terenu badań; 3. Metody badawcze; 4. Strój młodzieżowy w Augustowie; 5. Eksperyment odzieżowy; 6. Poszukiwanie elementów wizerunku; 7. Pozyskiwanie ubrań; 8. Podsumowanie

Object type:

Praca dyplomowa

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2011

Creation date:

21.02.2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Prac Dyplomowych UW

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

badania pojedyncze; badania w ramach laboratorium; cztery wyjazdy badawcze; wywiad swobodny; 40 wywiadów; etnografia wielostanowiskowa; Internet jako teren badań; obserwowanie blogów; portali społecznościowych i stron o tematyce modowej; obserwacja uczestnicząca; Paul Willis; wyobraźnia etnograficzna; Ulf Hannertz; Roch Sulima; liminalni młodzi; liminalność; Gilles Lipovetsky; wiek zwyczaju; wiek mody; kreatywność kulturowa; globalność; lokalność

×

Citation

Citation style: