Title:

"Kultura czy natura? O osmologicznych konsekwencjach strategii dezodoryzacji"

NumberOfPages:

71

Creator:

Magda Prokopczuk - absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

RelatedNames:

Elżbieta Tarkowska (promotor) ; Paweł Boryszewski (recenzent)

Subject and Keywords:

zapachy ; węch ; osmosocjologia ; dezodoryzacja ; pachnidła ; kultura ; natura

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

2014

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia ciała ; socjologia miasta ; osmosocjologia

ResearchProblems:

co decyduje o sposobie odbierania i oceniania zapachów: kultura czy natura; na ile ważny współcześnie jest zmysł powonienia; jaką rolę mają zapachy w życiu jednostki; na ile współcześni badani starają się zapanować nad własnymi zapachami i kontrolować zapachy, które mogą ich dosięgnąć pod wpływem obecności innych ludzi; czym różni się podejście do zapachów ludzi pochodzących z miasta i ludzi pochodzących ze wsi; na ile zapachy są elementem zapamiętywanym i elementem uruchamiającym pamięć; w jaki sposób zapach jednostki i możliwość jego kontrolowania kształtuje tożsamość jednostki; dlaczego kontrolowanie zapachów własnych i innych jest elementem współczesnej kultury wielkomiejskiej

SocialCategories:

współcześni mieszkańcy społeczeństw zachodnich ; kobiety ; mężczyźni ; Polacy

ResearchFields:

praktyki cielesne

Abstract:

„Wczoraj nieznana, dziś niedoceniana – osmosocjologia. Dla jednych subdyscyplina socjologii, dla innych tylko koncepcja mieszcząca się w obszarze socjologii życia codziennego. Pomimo problemów z osadzeniem tejże refleksji w strukturach nauki, bez wątpienia zasługuje ona na uwagę. (…) Starałam się wskazać na społeczne konsekwencje powszechnych strategii dezodoryzacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Do zbadania postawionych przeze mnie problemów badawczych posłużyła mi metoda indywidualnego wywiadu pogłębionego. Analiza zebranego przeze mnie materiału doprowadziła do następujących wniosków: dezodoryzacja ciała i przestrzeni stała się powszechną normą społeczną, w konsekwencji czego jednostki nie pamiętają naturalnych woni swojego ciała. Używane przez ludzi pachnidła posiadają wiele społecznych znaczeń – między innymi podkreślają naszą indywidualność i tożsamość”.

Table of contents:

zawiera: wstęp; część I: strategie dezodoryzacji; część II: funkcje zapachu w kształtowaniu roli społecznej; część III: osmologiczny wymiar ludzkiego ciała; część IV: funkcje zapachu w przestrzeni; część V: metodologia do badań własnych; część VI: analiza zebranych danych; zakończenie; bibliografia; aneks

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2014

Creation date:

5/3/2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum prywatne Magdy Prokopczuk

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

2014

Area Range of document creation:

Warszawa

ResearchInfo:

badanie pojedyncze; analiza teoretyczna; badania jakościowe; indywidualne wywiady pogłębione; zogniskowane wywiady grupowe; prowadzenie dzienniczka przez badanych; metoda kuli śnieżnej; 19 wywiadów indywidualnych; 2 wywiady grupowe; nawiązuje do badań i analiz teoretycznych Ervinga Goffmana

×

Citation

Citation style: