Object structure
Title:

"Wywiady o ciąży i porodzie. Transkrypcja nr 3"

NumberOfPages:

26

Creator:

Dominika Dzido - absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW

Subject and Keywords:

ciąża ; poród ; ciało ; połóg

Temporal coverage:

Warszawa ; Białystok

Spatial coverage:

2000-2006

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia ciała

ResearchProblems:

W jaki sposób kobiety doświadczają ciąży, porodu, połogu i wczesnego macierzyństwa?; na ile ciąża zmienia ciało i czy ta zmiana przekłada się na inne zmiany w życiu kobiet?; jaka jest relacja między stosunkiem do własnego ciała a ciążą, porodem i połogiem?; czy ciąża i poród to doświadczenia pozbawiające poczucia kontroli nad własnym życiem?; w jaki sposób doświadczenie ciąży, porodu i połogu zmienia stosunek kobiet do siebie, innych i świata?; jakie są społeczne doświadczenia kobiet w okresie wczesnego macierzyństwa? jakie jest społeczne postrzeganie i traktowanie kobiet w ciąży i kobiet z małymi dziećmi?

SocialCategories:

kobiety mieszkające w Polsce

ResearchFields:

praktyki cielesne

Abstract:

Wywiady przeprowadzone przez Dominikę Dzido dotyczą doświadczenia ciąży, porodu i wczesnego macierzyństwa. Autorkę wywiadów interesują szczególnie cielesne aspekty ciąży i porodu oraz ich wpływ na życie i tożsamość kobiet. Wywiady stanowią wyczerpujące kompendium wiedzy na temat relacji między cielesnością a byciem-w-świecie. Dla relacji tych doświadczenia ciąży i porodu stanowią niewątpliwie czynnik znaczący i nierzadko głęboko modulujący.

Object type:

transkrypcja wywiadu

Language:

polski

Relation:

Wywiady o ciąży i porodzie. Transkrypcja nr 1 ; Wywiady o ciąży i porodzie. Transkrypcja nr 2

Previous title:

Wywiady o ciąży i porodzie. Transkrypcja nr 2

Is part of:

Wywiady o ciąży i porodzie.

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2007

Creation date:

2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/. Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami.

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum prywatne Dominiki Dzido

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

badania pojedyncze; badania jakościowe; wywiady swobodne pogłebione

×

Citation

Citation style: