Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Title: "Stereotypy i funkcjonowanie jedynaków w wybranych rzeczywistościach życia codziennego."

NumberOfPages:

144

RelatedNames:

Witold Wrzesień

Abstract:

Główny przedmiot pracy magisterskiej stanowi przedstawienie stereotypów na temat jedynaków i skonfrontowanie ich z rzeczywistym funkcjonowaniem przywołanej grupy. W pracy wyróżnić można dwie główne części – teoretyczną wyjaśniającą socjologiczne rozumienie kategorii jedynactwa oraz świata życia codziennego i odwołującą się do wybranych koncepcji poświęconych zagadnieniom roli społecznej, stereotypizacji, socjalizacji oraz praktyczną prezentującą metodologię i wyniki badań własnych. Podstawą do wyprowadzenia wniosków zawartych w pracy były wyniki projektu badawczego, który obejmował: część ilościową - ankietę przeprowadzoną na dorosłych (20-70 lat) mieszkańcach Poznania (N=50) oraz część jakościową - indywidualne wywiady pogłębione z 20 jedynakami zamieszkującymi Poznań.

Table of contents:

"Zawiera: 1. WSTĘP; 2. CZĘŚĆ PIERWSZA - TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY; 2.1. Jedynactwo jako zjawisko i kategoria analityczna;2.2. Świat życia codziennego;2.3. Teoria socjalizacji. Socjalizacja pierwotna i wtórna;2.4. Stereotypy. Teoria stereotypizacji; 2.5. Rola społeczna; 3. CZĘŚĆ DRUGA - STEREOTYPY I FUNKCJONOWANIE JEDYNAKÓW W WYBRANYCH RZECZYWOSTOŚĆIACH ŻYCIA CODZIENNEGO W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH; 3.1. Założenia metodologiczne.;3.1.1. Charakterystyka przyjmowanych założeń ogólnometodologicznych.;3.1.2. Cel. Problem badań. Hipotezy badawcze.;3.1.3. Procedura, metody i techniki badań; 3.1.4. Dobór próby;3.1.5. Charakterystyka przebiegu i terenu badań; 3.2. Charakterystyka badanej populacji; 3.3. Analiza wyników badań.;3.3.1. Analiza ankiet kwestionariuszowych; 3.3.2. Analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych;3.4. Podsumowanie i wnioski końcowe ;4. ZAKOŃCZENIE; 5. BIBLIOGRAFIA;6. SPIS WYKRESÓW I TABEL; 7. ANEKSY; 7.1. Kwestionariusz ankiety; 7.2. Dyrektywy do indywidualnych wywiadów pogłębionych "

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:429264

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/. Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami.

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Podstawą do wyprowadzenia wniosków zawartych w pracy były wyniki projektu badawczego, który obejmował: część ilościową - ankietę przeprowadzoną na dorosłych (20-70 lat) mieszkańcach Poznania (N=50) oraz część jakościową - indywidualne wywiady pogłębione z 20 jedynakami zamieszkującymi Poznań.

Object collections:

Last modified:

Dec 7, 2017

In our library since:

Dec 7, 2017

Number of object content hits:

12 635

Number of object content views in PDF format

12322

All available object's versions:

https://archiwum.edu.pl/publication/522922

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information