Object structure
Title:

"Kobiety jako przedstawiciele handlowi. Studium socjologiczne"

NumberOfPages:

136

Creator:

Paulina Pet, studentka socjologii na UAM w Poznaniu. Ukończyła studia w 2012 roku

RelatedNames:

Marek Krajewski

Subject and Keywords:

przełożeni ; handlowcy ; sprzedaż ; życie codzienne ; praca ; biografia ; kobiety ; mężczyźni ; relacje międzypłciowe ; płeć ; gender ; relacje ; podwładni ; klienci ; sprzedaż bezpośrednia ; akwizytor ; domokrążca

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca. 2012

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia płci ; gender studies ; socjologia zawodu

ResearchProblems:

Na czym polega specyfika zawodu przedstawiciela handlowego?; Na czym polega specyfika wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego przez kobiety?

SocialCategories:

przedstawiciele handlowi

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Praca magisterska z zakresu socjologii, poświęcona z jedenej strony specyfice zawodu przestawiciela handlowego, z drugiej zaś problemowi jego upłciowienia oraz różnicom w sposobach jego wykonywania i doświadczania przez kobiety i mężczyzn. Autorka opiera swoją pracę zarówno na podstawach teoretycznych, jak i empirycznych. Jeżeli chodzi o te drugie, to głównym narzędziem badawczym jest w tej pracy 12 rozległych wywiadów prowadzonych z osobami będącymi przedstawicielami handlowymi.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; 1. Kobiety w życiu codziennym i zawodowym; 2. Przedstawiciel handlowy; 3. Metodologia badań własnych; 4. Raport z analizy wywiadów; Podsumowanie; Bibliografia; Aneks

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Relation:

Kobiety jako przedstawiciele handlowi. Studium socjologiczne. Transkrypcje wywiadów

Next title:

Kobiety jako przedstawiciele handlowi. Studium socjologiczne. Transkrypcje wywiadów

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

2012

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badanie przeprowadzono w oparciu o technikę wywiadu pogłębionego. Respondentami były osoby obojga płci, zróżnicowane wiekowo, które są przedstawicielami handlowymi.

×

Citation

Citation style: