Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Title: "Kobiety jako przedstawiciele handlowi. Studium socjologiczne"

NumberOfPages:

136

RelatedNames:

Marek Krajewski

Abstract:

Praca magisterska z zakresu socjologii, poświęcona z jedenej strony specyfice zawodu przestawiciela handlowego, z drugiej zaś problemowi jego upłciowienia oraz różnicom w sposobach jego wykonywania i doświadczania przez kobiety i mężczyzn. Autorka opiera swoją pracę zarówno na podstawach teoretycznych, jak i empirycznych. Jeżeli chodzi o te drugie, to głównym narzędziem badawczym jest w tej pracy 12 rozległych wywiadów prowadzonych z osobami będącymi przedstawicielami handlowymi.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; 1. Kobiety w życiu codziennym i zawodowym; 2. Przedstawiciel handlowy; 3. Metodologia badań własnych; 4. Raport z analizy wywiadów; Podsumowanie; Bibliografia; Aneks

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:392448

Language:

polski

Relation:

Kobiety jako przedstawiciele handlowi. Studium socjologiczne. Transkrypcje wywiadów

Next title:

Kobiety jako przedstawiciele handlowi. Studium socjologiczne. Transkrypcje wywiadów

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badanie przeprowadzono w oparciu o technikę wywiadu pogłębionego. Respondentami były osoby obojga płci, zróżnicowane wiekowo, które są przedstawicielami handlowymi.

Object collections:

Last modified:

Jul 31, 2016

In our library since:

Jul 22, 2016

Number of object content hits:

1 069

Number of object content views in PDF format

919

All available object's versions:

https://archiwum.edu.pl/publication/485422

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information