Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami

Title: "Poranek: konstruowanie, doświadczanie i reprodukowanie sytuacji społecznej"

NumberOfPages:

154

RelatedNames:

Marek Krajewski

Abstract:

Celem niniejszej pracy jest opis elementu codzienności, jakim jest poranek ze szczególnym uwzględnieniem jego rytmu, elementów materialnych, znaczenia rutynowych i rytualnych działań oraz tworzenia tożsamości osób żyjących razem. Przeprowadzone badania jakościowe miały dwuetapowy przebieg i objęły grupę siedmiu osób, o regularnym trybie życia, żyjących samotnie lub z partnerem. W rozdziale pierwszym przedstawiona została geneza oraz podstawowe założenia socjologii życia codziennego. Rozdział drugi przedstawia definicję poranka jako sytuacji społecznej. Rozdział trzeci opisuje metodologię badań własnych, a czwarty – ich wyniki. Zawierają one opis definicji poranka oraz sposobów jego konstrukcji i przebiegu w wymiarze materialnym, praktycznym i czasowym. Zaprezentowano też różne sposoby zarządzania czasem i wskazano rolę poranka w kształtowaniu tożsamości par. Przedstawiono też wyniki badań dotyczące poranka jako momentu przejścia między sferą publiczną a prywatną.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; Rozdział 1. Teoretyczne ramy socjologii życia codziennego; Rozdział 2. Poranek – problematyzacja (cykliczność binarna i tygodniowa); Rozdział 3. Opis metodologii badania; Rozdział 4. Różne wymiary poranka – raport z badań; ZAKOŃCZENIE; Bibliografia; Aneks.

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:392398

Language:

polski

Relation:

Poranek: konstruowanie, doświadczanie i reprodukowanie sytuacji społecznej. Transkrypcje wywiadów

Next title:

Poranek: konstruowanie, doświadczanie i reprodukowanie sytuacji społecznej. Transkrypcje wywiadów

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami ; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/ ; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania zostały przeprowadzone w Poznaniu i okolicach, zaś informatorami byłó siedmioro osób, różniących się płcią oraz wiekiem. W trakcie badań posłużono się metodą dzienniczkową, technikami wizualnymi oraz wywiadem wspomaganym fotografią.

Object collections:

Last modified:

Jul 31, 2016

In our library since:

Jul 20, 2016

Number of object content hits:

600

Number of object content views in PDF format

366

All available object's versions:

https://archiwum.edu.pl/publication/485350

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information