Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Contributor
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Access rights
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for: [Subject and Keywords = "relacje"]

Number of results: 63

Items per page:

Anna Szafranek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2014
artykuł

Szczepaniak-Sienniak J. (Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)

2014
artykuł

Ewa Dziewolska, studentka socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2010 roku

2010
transkrypcja wywiadu

Magdalena Majchrzak - absolwentka historii i etnologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentka socjologii i antropologii kulturowej na Francuskim Universite des Sciences et Technologies de Lille.

2009
artykuł

Magdalena Balicka, studentka socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w Instytucie Socjologii UAM w 2011 roku

2011
transkrypcja wywiadu

Magdalena Balicka, studentka socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w Instytucie Socjologii UAM w 2011 roku

2011
praca magisterska

Joanna Pańczak, studentka socjologii na UAM w Poznaniu. Studia w Instytucie Socjologii ukończyła w 2008 roku

2008
praca magisterska

Barbara Szatur-Jaworska, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

2014
artykuł

Magdalena Noga, studentka socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2010 roku

2010
praca magisterska

Repatrianci i wypędzeni: wzajemne uprzedzenia w relacjach biograficznych

1995
artykuł

Barbara Fatyga (ur. 24 grudnia 1953 r. we Wrocławiu); kulturoznawca; socjolog; antropolog kultury; W trakcie piastowania przez Małgorzatę Fuszarę stanowiska sekretarza stanu w kancelarii Premiera (2014-2015) pełniła obowiązki dyrektora Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych; https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Fatyga; Małgorzata Fatyga-Malarska " Małgorzata Fatyga-Malarska

1982
artykuł

Karina Boblewska - absolwentka socjologii Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu

2009
praca magisterska

Anna Zadrożyńska (ur. 31 maja 1938 w Warszawie, zm. 30 marca 2014); etnolog; prof. w IEiAK UW; https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Zadro%C5%BCy%C5%84ska;

1996
artykuł

Mateusz Halawa - Skończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim; Jest doktorantem na Wydziale Antropologii The New School for Social Research w Nowym Jorku; Asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; wcześniej: badacz jakościowy i doradca strategiczny w Millward Brown; Stypendysta Fulbrighta; Wenner-Gren Foundation; Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;

2013
artykuł

Florian Znaniecki (1882-1956); ur. w Świątnikach; założyciel Polskiego Instytut Socjologii, jeden z klasyków polskiej socjologii

zapiski badawcze

Zbigniew Raszewski (ur. 5 kwietnia 1925 w Poznaniu, zm. 7 sierpnia 1992 w Warszawie); profesor warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza

1990

Piotr Łukasiewicz; absolwent socjologii UW (1978); doktor socjologii (1986, IFiS PAN, promotor Andrzej Siciński); do 1992r. związany z Zakładem Badań nad Stylami Życia IFiS PAN; Autor książek, m.in.: Pogłoska i dowcip polityczny w PRL: próba analizy socjologicznej; Porządek społeczny w potocznych wyobrażeniach i przekazach: (spojrzenie na społeczeństwo polskie); Kierownik resortu kultury i sztuki w rządzie Hanny Suchockiej; członek Zarządu Głównego PTS (1988–1992), redaktor niezależnego kwartalnika „Krytyka” (1979–1992). Obecnie Brand Planning Director w zespole Obsidian w MillwardBrown SMG/KRC. W latach 1994–2008 dyrektor strategii w międzynarodowej agencji reklamowej McCann Erickson. Pracował nad strategiami komunikacyjnymi dla wielu marek polskich i międzynarodowych;

1985
artykuł

Katarzyna Kalinowska (ur. 1984) – socjolog, antropolog współczesności; doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW; badaczka społeczna. Naukowo interesuje się metodologią badań jakościowych, teoriami społecznymi i afektywnymi wymiarami kultury. Zawodowo rozwija autoetnograficzne podejście do ewaluacji projektów społecznych oraz bada różne obszary edukacji kulturowej.

2008
praca magisterska

Stefan Nowakowski (ur. 6 sierpnia 1912 w Kobyłce, zm. 25 stycznia 1989 w Warszawie); polski socjolog; pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego; członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk; badacz socjologii miasta; https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nowakowski

1981
artykuł

"Jan S. Bystroń (1892-1964); urodzony w Krakowie; profesor uniwersytetów w Poznaniu, Krakowie i Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk;https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Stanis%C5%82aw_Bystro%C5%84"

1947
książka

Małgorzata Kłych; adiunkt w dziale etnografii Muzeum Górnośląskiego.

2014
artykuł

This page uses 'cookies'. More information