Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [ResearchProblems = "\"Co motywuje sędziów do wybrania tego zawodu i pracy w nim\?\; Jak sędziowie oceniają wykonywany przez siebie zawód\?\; Jakie cechy charakteru, umiejętności i postawy umożliwiają\/ ułatwiająwykonywanie zawodu sędziego\?\; Czy emocje są wbudowane w strukturę zawodu sędziego\?\; Jeżeli tak, to jakiego to rodzaju są to emocje\?\; Czy wciąż istnieje etos zawodu sędziego\?\; Czy wśród sędziów mamy do czynienia ze zjawiskiem alienacji wobecwykonywanej przez nich pracy\?\; Jakie trudności emocjonalne obecne są w pracy sędziego\?\; Jakie trudności emocjonalne, związane z zawodem, obecne są poza pracą\?\; Jak sędziowie radzą sobie z trudnościami emocjonalnymi\?\; Czy istnieje wystarczające przygotowanie i wsparcie sędziów z związku zzawodowymi trudnościami\?\""]

Number of results: 1

Items per page:

Katarzyna Chajbos, studentka socjologii na UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2011 roku. Obecnie doktorantka w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu

2011
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information