Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Subject and Keywords
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [Abstract = "Zasadniczym przedmiotem mojego zainteresowania w niniejszej pracy magisterskiej jest zjawisko street artu określanego także mianem sztuki ulicy. Zostało ono poddane analizie socjologicznej. Pierwsze dwa rozdziały dotyczą historii street artu, zarówno na gruncie zachodnim, jak i na terenie Polski. Rozdział trzeci pozwoli czytelnikowi zapoznać się z metodologią, którą zastosowałam podczas badań empirycznych oraz z wybranymi przeze mnie technikami analizy zgromadzonych danych. W kolejnej części zostały przedstawione bardzo istotne dla tej pracy pojęcia przestrzeni publicznej oraz ulicy. Rozdział piąty stanowi natomiast prezentację wyników otrzymanych na drodze analizy zebranych informacji."]

Number of results: 1

Items per page:

Bogna Kietlińska (ur. 1983) - doktor nauk społecznych, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, etnografią wielozmysłową i badaniami miejskimi. Członek zespołów badawczych m.in. w projektach: „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, „Niewidzialne Miasto”, „GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury”, „Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury”, czy „Praktyki kulturowe klasy ludowej”. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”. 

2008
praca magisterska

This page uses 'cookies'. More information