Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Contributor
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Access rights
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for: [Title = "16"]

Number of results: 44

Items per page:

Bogna Kietlińska (ur. 1983) - doktor nauk społecznych, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, etnografią wielozmysłową i badaniami miejskimi. Członek zespołów badawczych m.in. w projektach: „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, „Niewidzialne Miasto”, „GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury”, „Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury”, czy „Praktyki kulturowe klasy ludowej”. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”. 

2015
transkrypcja wywiadu

Agata Stanisz, adiunkt w Instytucie Etnologii Antropologii Kulturowej UAM

2013
książka

Bogna Kietlińska (ur. 1983) - doktor nauk społecznych, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, etnografią wielozmysłową i badaniami miejskimi. Członek zespołów badawczych m.in. w projektach: „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, „Niewidzialne Miasto”, „GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury”, „Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury”, czy „Praktyki kulturowe klasy ludowej”. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”. 

2015
transkrypcja wywiadu

Bogna Kietlińska (ur. 1983) - doktor nauk społecznych, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, etnografią wielozmysłową i badaniami miejskimi. Członek zespołów badawczych m.in. w projektach: „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, „Niewidzialne Miasto”, „GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury”, „Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury”, czy „Praktyki kulturowe klasy ludowej”. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”. 

2015
transkrypcja wywiadu

Bogna Kietlińska (ur. 1983) - doktor nauk społecznych, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, etnografią wielozmysłową i badaniami miejskimi. Członek zespołów badawczych m.in. w projektach: „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, „Niewidzialne Miasto”, „GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury”, „Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury”, czy „Praktyki kulturowe klasy ludowej”. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”. 

2015
transkrypcja wywiadu

Jan Bijak (1929-2014) - ur. w Łagiszy, dziennikarz, redaktor naczelny tygodnika "Polityka" w latach 1982-1994. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bijak

1981
pamiętnik

A. Różańska - studentka w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego

1977
zapiski badawcze

Bogna Kietlińska (ur. 1983) - doktor nauk społecznych, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, etnografią wielozmysłową i badaniami miejskimi. Członek zespołów badawczych m.in. w projektach: „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, „Niewidzialne Miasto”, „GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury”, „Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury”, czy „Praktyki kulturowe klasy ludowej”. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”. 

2015
transkrypcja wywiadu

Anna Śliz; Zakład Antropologii i Socjologii Kultury; Uniwersytet Opolski; Marek S. Szczepański (ur. 13 kwietnia 1956 w Częstochowie); polski socjolog; profesor; wykładowca akademicki; https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Szczepa%C5%84ski

2012
artykuł

Anna Zawadzka (ur. 1980 - ) - socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Szkoły Nauk Społecznych PAN; adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN; wykładowczyni na Gender Studies UW

2015
transkrypcja wywiadu

Anna Zawadzka (ur. 1980 - ) - socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Szkoły Nauk Społecznych PAN; adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN; wykładowczyni na Gender Studies UW

2015
transkrypcja wywiadu

Kamila Baraniecka; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności;

2008
artykuł

Anna Zawadzka - kierownik w Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji IS UG

1982
artykuł

Wanda Musialik (ur. 15 marca 1957 we Wrocławiu); Od 1979 roku pracuje w Instytucie Śląskim Instytucie Naukowo – Badawczym w Opolu, początkowo w Zakładzie Oświaty i Wychowania, następnie w Zakładzie Historii; W 1987 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim; W 2000 roku przeprowadziła przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Opolskim; Od 2002 pracuje na Politechnice Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Katedrze Ergonomii i Socjologii Produkcji, od 2008 roku – w Katedrze Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego;Specjalizuje się w historii społecznej, historii Kościoła na Górnym Śląsku oraz biografistyce. Współpracuje m.in. z periodykami „Studia Śląskie”, „Zaranie Śląskie”; Od 2000 roku jest członkiem Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN przy Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; W latach 1999-2008 była konsultantem metodologicznym roboczego zespołu śląskich historyczek zakonów żeńskich; W latach 2005-2008 - członek Senatu Politechniki Opolskiej, od 2007 roku także - Rady Naukowej PIN Instytutu Śląskiego w Opolu; Należy do Stowarzyszenia Instytut Śląski w Opolu, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; Link do strony: http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Musialik_Wanda

1999
artykuł

Joanna Makówka - Uniwersytet Łódzki

2004
artykuł

Irena Bukowska-Floreńska; Etnolog i antropolog kulturowy; Kieruje Instytutem Etnologii i Folklorystyki oraz Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim

2001
artykuł

Izabella Bukraba-Rylska (ur. 1953); socjolog, prof. dr hab.; kierownik Zakładu Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; pracownik Uniwersytetu Warszawskiego: kierownik Zakładu Socjologii Kultury Instytutu Socjologii WFiS oraz wykładowca; Głównie prace z zakresu socjologii wsi i rolnictwa.

2002
artykuł

Rafał Drozdowski, prof. dr hab., socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marek Krajewski, prof. dr hab., socjolog, kierownik Zakładu Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2008
transkrypcja wywiadu

Rafał Drozdowski, prof. dr hab., socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marek Krajewski, prof. dr hab., socjolog, kierownik Zakładu Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2008
transkrypcja wywiadu

Rafał Drozdowski, prof. dr hab., socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marek Krajewski, prof. dr hab., socjolog, kierownik Zakładu Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2008
transkrypcja wywiadu

Rafał Drozdowski, prof. dr hab., socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marek Krajewski, prof. dr hab., socjolog, kierownik Zakładu Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2008
transkrypcja wywiadu

Jakub Sadowski(ur. 1977) - kulturoznawca i filolog; Absolwent Kolegium MISH i Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (1998); Doktoryzował się na UW w 2003 roku w oparciu o rozprawę z zakresu rosyjskiej myśli utopijnej; Habilitację uzyskał w roku 2011 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, na podstawie monografii poświęconej polskiej i radzieckiej kulturze totalitarnej; Zajmuje się antropologią i semiotyką kultury totalitarnej, semiotyką miasta oraz teorią utopii; Pracownik Studium Europy Wschodniej od 2005 roku; pracuje również w Instytucie Historii UPJPII.; Link do strony: http://historia.upjp2.edu.pl/instytut/pracownicy/dr-hab-jakub-sadowski

2009
artykuł

This page uses 'cookies'. More information