Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date

Search for: [Title = "117 \+ 1str. streszczenia"]

Number of results: 1

Items per page:

Monika Sznajderman (19.11.1959 - ?) - doktor nauk humanistycznych; antropolog kultury; stopień doktora otrzymała w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; zajmuje się antropologią współczesności (zwłaszcza problemami popularnej kultury audiowizualnej) i formami współczesnej wyobraźni religijnej; prowadzi Wydawnictwo Czarne; jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa zajmującego się dziećmi z byłych PGR-ów w Beskidzie Niskim ; https://pl.wikipedia.org/wiki/Monika_Sznajderman

1998
książka

This page uses 'cookies'. More information