Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date

Search for: [Location of original object = "Biblioteka Narodowa\; Warszawa\; al.Niepodległości 213\; tel.\: \(22\) 608 29 99\; e\-mail\: kontakt@bn.org.pl"]

Number of results: 2

Items per page:

Alicja Szuman - doktor habilitowany nauk ekonomicznych; członek Rady Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich; zainteresowania badawcze skupiają się wokół demografii społecznej i ekonomicznej; więcej: http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet, c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/katedra-statystyki-i-demografii,c3127/pracownicy,c3130/dr-hab-alicja-szuman-prof-nadz-uep,a21891.html

1995
książka

This page uses 'cookies'. More information