Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date

Search for: [Link to library = "http\:\/\/alpha.bn.org.pl\/search\~S5\*pol\?\/c2.776.057\/c2\+776\+057\/\-3%2C\-1%2C0%2CB\/frameset\&FF=c2\+776\+057\&1%2C1%2C"]

Number of results: 1

Items per page:

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Bogdan Jankowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego; Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi)

2013
książka

This page uses 'cookies'. More information