Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date

Search for: [Link to library = "http\:\/\/alpha.bn.org.pl\/search\~S5\*pol\?\/c2.772.620\/c2\+772\+620\/\-3%2C\-1%2C0%2CB\/frameset\&FF=c2\+772\+620\&1%2C1%2C"]

Number of results: 1

Items per page:

Piotr Perkowski (1977 -?) - historyk; doktor nauk humanistycznych; profesor Uniwersytetu Gdańskiego; pracownik Zakładu Historii Najnowszej Polski na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego; bada fenomen społeczeństwa PRL, zw szczególnym uwzględnieniem dziejów Gdańska oraz historii kobiet;

2013
książka

This page uses 'cookies'. More information