Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date

Search for: [Link to library = "http\:\/\/156.17.58.26\:8000\/cgi\-bin\/gw_2013_2_3\/chameleon\?sessionid=201607131358441675740\&skin=default\&lng=pl\&inst=consortium\&host=platon.bu.uni.wroc.pl%2b3333%2bDEFAULT\&patronhost=platon.bu.uni.wroc.pl%203333%20DEFAULT\&searchid=3\&sourcescreen=INITREQ\&pos=1\&itempos=1\&rootsearch=SCAN\&function=INITREQ\&search=AUTHID\&authid=1063514\&authidu=4"]

Number of results: 1

Items per page:

Mateusz Halawa - Kierownik zespołu nauk humanistycznych i społecznych School of Form; doktorant na Wydziale Antropologii The New School for Social Research w Nowym Jorku; asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się etnograficznymi badaniami i kulturową analizą życia gospodarczego; stypendysta Fulbrighta, Wenner-Gren Foundation i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

2006
książka

This page uses 'cookies'. More information