Object structure
Title:

Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Poznaniaków szlaki na zachód cz. 1

ResearchProjectTitle:

Konkurs "Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich" (1969-1971)

NumberOfPages:

1

Creator:

Zygmunt Dulczewski (ur. 5.10.1916 w Kaźmierzewie, zm. 2004) - socjolog; dyrektor Instytutu Socjologii UAM w latach 1981-1984; https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Dulczewski-Zygmunt;3894807.html

Contributor:

Andrzej Kwilecki (1928-?); ur. w Kwiliczu; dyrektor Instytutu Socjologii UAM 1972-1981; https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kwilecki; Franciszek Jakubczyk - członek Rady Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu

Subject and Keywords:

pamiętnik ; pamiętnikarstwo ; życiorys ; PRL ; narodowość ; religia ; pochodzenie ; konkurs pamiętnikarski ; ziemie zachodnie ; życie codzienne ; życie rodzinne

Temporal coverage:

Ziemie Zachodnie i Północne Polski

Spatial coverage:

1970

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

Przeobrażenia w życiu ludności Ziem Zachodnich i Północnych; Praca zawodowa mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych; Życie rodzinne mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych; Spędzanie czasu wolnego i zainteresownia społeczno-kulturalne mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych

SocialCategories:

mieszkańcy Ziem Zachodnich i Północnych

ResearchFields:

mobilność

Abstract:

Artykuł "Poznaniaków szlaki na zachód cz 1" z "Gazety Poznańskiej" z 18-19 kwietnia 1970 roku.

Object type:

projekt/zbiór

Language:

polski

Relation:

Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Dziennikarze aktywni współtwórcami dorobku Ziem Zachodnich i Północnych. Przemówienie tow. St. Mojkowskiego ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Jedna jest Polska. Powrót do macierzy ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Komunikat o składzie sądu konkursowego ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Komunikat do rozgłośni Polskiego Radia ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Plakat informujący o konkursie ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Poznaniaków szlaki na zachód cz. 2 ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Tow. J. Cyrankiewicz objął protektorat nad konkursem na pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Przedłużenie konkursu na „Pamiętnik mieszkańca Ziem Zachodnich” ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Tekst odezwy konkursowej ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Twarzą do Ziem Zachodnich ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Ogłoszenie o konkursie ; Ogłoszenia i propaganda konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”. Ziemie Zachodnie na warsztacie socjologów

Is part of:

Ogłoszenia i propaganda konkursu "Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich"

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

1970

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

brak

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

In archives:

3 kupka, 11 z kolei koperta/teczka, zielony skoroszyt, podpisany: "Ogłoszenie i propaganda Konkursu". ; Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań, tel. (061) 829-22-59, e-mail: socjolog@amu.edu.pl

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1969-1970

Area Range of document creation:

Wrocław ; Warszawa ; Poznań ; Kraków

ResearchInfo:

Prezentowane ogłoszenia, listy, artykuł i plakat stanowią część dokumentacji konkursu „Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich”, który miał miejsce w latach 1969-1971 z inicjatywy Zygmunta Dulczewskiego, Andrzeja Kwileckiego i Franciszka Jakubczaka z okazji 25 rocznicy powrotu Ziem Zachodnich do Polski. Na podstawie nadesłanych powstały następujące publikacje: Z. Dulczewski (red.), Mój dom nad Odrą. Pamiętniki i wspomnienia, Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1976.,A. Kotlarska (red.), Pamiętniki mieszkańców Dolnego Śląska, Ossolineum, Wrocław 1978.,Z. Dulczewski (red.), Drugie pokolenie. Wspomnienia mieszkańców zachodnich i północnych ziem Polski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1978.,J. Leoński (red.), Nasza Ziemia. Wspomnienia mieszkańców Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982.,J. Leoński, Korzenie współczesności. Pamiętniki mieszkańców Opolszczyzny, Instytut Śląski, Opole 1986.

×

Citation

Citation style: