Object structure
Title:

"O gościach i w gościach. Oblicza gościnności – transkrypcja m1m2"

ResearchProjectTitle:

O gościach i w gościach. Oblicza gościnności

NumberOfPages:

21

Creator:

Marek Krajewski (1969- ?); Iława; socjolog; profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza; specjalizuje się w socjologii kultury oraz socjologii sztuki; dyrektor projektu Galeria Zewnętrzna AMS; pomysłodawca projektu Niewidzialne Miasto; https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Krajewski_(socjolog);

RelatedNames:

Ariel Modrzyk ; Filip Schmidt ; Marta Skowrońska ; Zofia Makłowicz-Daszkowska ; Bogumiła Mateja-Jaworska ; Maja Brzozowska-Brywczyńska ; Bogna Kietlińska ; Katarzyna Chajbos

Subject and Keywords:

gościnność ; gospodarz ; gość ; dom ; socjologia ; socjologia codzienności ; konflikty ; polityka ; władza ; rodzina ; przyjaźń ; żywność ; alkohol ; świętowanie ; konsumpcja ; media ; dzieci ; zwierzęta ; podróże ; miasto ; zmiana ; normy

Temporal coverage:

Polska ; Polska Zachodnia ; Lubuskie ; Dolnośląskie ; Wielkopolskie ; Opolskie ; Albania

Spatial coverage:

ca. 1970-2018

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

Jakie praktyki społeczne są związane z gościnnością?; Kim jest gość i gospodarz?; Jak rozumiana jest gościnność?; Jakie są wzorce gościnności?; Jakie napięcia, konflikty pojawiają się podczas gościny?; Kiedy gościnność jest zakłócana?; Jakie tradycje związane z gościnnością są kultywowane? Jaką rolę odgrywa otoczenie materialne w sytuacji gościnności?

SocialCategories:

mieszkańcy miast ; mieszkańcy Polski Zachodniej ; mieszkańcy Lubuskiego ; ludność napływowa ; dzieci

ResearchFields:

dom

Abstract:

Transkrypcje wywiadów przeprowadzonych w ramach badań <<O gościach i w gościach. Oblicza gościnności>>, będących częścią grantu Narodowego Programu Humanistyki <<Archiwum Badań nad Życiem Codziennym>> (2014-2019). Badania składały się z 59 pogłębionych wywiadów jakościowych, które miały miejsce w trzech wybranych miastach Polski Zachodniej w latach 2017-2018. Cechą łączącą respondentów było zamieszkiwanie w wyselekcjonowanym mieście. Takie zmienne jak wiek, płeć, status materialny, wykształcenie, przestrzeń mieszkalna stanowiły czynniki różnicujące grupę badanych. Badania miały odtworzyć codzienne i odświętne praktyki związane z gościnnością, sposoby wypełniania roli gościa i gospodarza oraz znaczenia, które wiąże się z gościnnością. Rezultatem badań była praca zbiorowa pt. <<Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości>> pod redakcją Marty Skowrońskiej i Bogumiły Matei-Jaworskiej.

Object type:

transkrypcja wywiadu

Language:

polski

Is part of:

O gościach i w gościach. Oblicza gościnności – wywiady

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Additional administrative information:

Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań, tel. (061) 829-22-59, e-mail: socjolog@amu.edu.pl

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

2018-2019

Area Range of document creation:

województwo lubuskie

ResearchInfo:

Badania były prowadzone w trzech miastach Polski Zachodniej. Polegały na użyciu metody jakościowego wywiadu pogłębionego. W rezultacie przeprowadzono 58 wywiadów indywidualnych i jeden z parą. Respondenci byli dobierani poprzez kryterium zamieszkiwania oraz wiek. Brano również pod uwagę takie zmienne jak płeć, wykształcenie, status materialny, typ zabudowy mieszkalnej.

×

Citation

Citation style: