Title:

"Podkultura hip-hopu w polskich realiach na przykładzie analizy stylu życia młodzieży łódzkiej"

NumberOfPages:

103

Creator:

Milena Brózda (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2006 roku.

RelatedNames:

Milena Brózda ; Violetta Wasilewska-Krawczyk

Subject and Keywords:

muzyka ; hip-hop ; koncerty ; koncerty hip-hopowe ; graffiti ; break dance ; młodzież ; młodzież łódzka ; rap ; subkultura ; podkultura ; hip-hopowcy ; blokersi

Temporal coverage:

Polska ; Łódź ; Stany Zjednoczone ; Nowy Jork

Spatial coverage:

lata 90. XXw.

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; etnologia ; antropologia codzienności ; antropologia kulturowa ; antropologia kultury

ResearchProblems:

codzienne praktyki młodzieży słuchającej hip-hop; podkultura hip-hopowa jako element tożsamości i stylu życia; koncerty hip-hopowe jako zjawisko integracyjne

SocialCategories:

hip-hopowcy ; młodzież miejska

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

„Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny. Wyjaśnione zostają w nim kluczowe dla niniejszej pracy pojęcia: kultury i podkultury. (…) W rozdziale drugim opisane zostają początki podkultury hip-hopowej. (…) W rozdziale trzecim omówione zostają poszczególne, najważniejsze elementy, które składają się na podkulturę hip-hopową. (…) autorka dokonuje opisu również ważnych dla podkultury, jak muzyka i teksty, elementów ją tworzących, czyli graffiti i breakdance. (…) Rozdział czwarty zawiera prezentację wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży. (…) autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego młodzi ludzie wybierają podkulturę hip-hopową, czym się przy tym wyborze kierują, a także jakie elementy podkultury są dla nich najciekawsze i im najbliższe (…), skupia się na wyjaśnieniu kwestii komercjalizacji obecnej w hip-hopie, (…) a także różnicy między hip-hopowcami a blokersami. Koniec rozdziału poświęcony jest opisowi i przybliżeniu schematu koncertów hip-hopowych”, s. 2-5

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; 2. Rozdział 1. Rozważania teoretyczne; 2.1. Różnorodność pojmowania kultury; 2.2. Podkultury młodzieżowe; 2.3. Geneza kultury młodzieżowej; 3. Rozdział 2. Podkultura hip-hopowa; 3.1. Historia i początki hip-hopu w USA; 3.2. Rys historyczny polskiego hip-hopu; 3.3. Polski hip-hop; 4. Rozdział 3. Elementy podkultury hip-hopowej; 4.1. Muzyka i teksty – rap; 4.2. Graffiti; 4.2. Break dance; 5.1. Rozdział 4. Prezentacja wyników badań własnych; 4.1. Analiza jakościowa materiału badawczego – wypowiedzi respondentów; 5.2. Koncerty hip-hopowe jako zjawisko integracyjne; 6. Zakończenie; 7. Bibliografia; 8. Załączniki; 8.1. Załącznik 1 – Kwestionariusz do wywiadów; 8.2. Załącznik 2 – Teksty utworów hip-hopowych; 8.3. Załącznik 3 – Płyta; 8.4. Załącznik 4 - Zdjęcia

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2006

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Uniwersytet Łódzki

Additional information:

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, pok. 223, e-mail: etnoarchiwum@uni.lodz.pl, tel.: (042) 635-61-62

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

badania pojedyncze; badania terenowe; obserwacja; wywiady z hip-hopowcami, młodzieżą; analiza wypowiedzi z forów internetowych

×

Citation

Citation style: