Object structure
Title:

"Kwestionariusz: Obrzędy doroczne św. Łucji-Śródpoście"

NumberOfPages:

34

Creator:

Lidia Jończyk - studentka w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego

Subject and Keywords:

wieś ; dom ; dom wiejski ; ludowość ; obrzędy ; rodzina ; śródpoście ; Boże Narodzenie ; Nowy Rok ; Święto Trzech Króli ; Święto Matki Boskiej Gromnicznej ; Świętej Agaty (5 lutego) ; zapusty ; kolędowanie ; Środa Popielcowa ; Dzień Świętego Szczepana

Temporal coverage:

gmina Głuchów

Spatial coverage:

1976

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; etnologia

ResearchProblems:

Obrzędowość związana z okresem od św. Łucji do Śródpościa w rodzinie wiejskiej zamieszkującej okolice Głuchowa;

SocialCategories:

mieszkańcy wsi okolic Głuchowa

ResearchFields:

dom

Abstract:

Kwestionariusz zawiera informacje o obrzędowości w okresie od św. Łucji do Śródpościa w rodzinie wiejskiej okolic Głuchowa. Dane pozyskane zostały w 1976 roku.

Table of contents:

Zawiera: 1. Informacje o informatorze; 2.Boże Narodzenie; 3. Nowy Rok; 4. Trzech Króli; 5. Matka Boska Gromniczna; 6. św. Agata; 7. Zapusty; 8. św. Szczepan; 9. Kolędowanie; 10. Środa popielcowa;

Object type:

zapiski badawcze

Language:

polski

Relation:

Kwestionariusz: Ludowe budownictwo i wnętrze ; Kwestionariusz: Struktura i funkcje domu wiejskiego ; Kwestionariusz: Zmiany funkcji domu mieszkalnego ; Kwestionariusz: Zmiany funkcji domu na wsi ; Kwestionariusz: Obrzędy rodzinne ; Kwestionariusz: Obrzędowość doroczna Śródpoście-Adwent

Next title:

Obrzędowość doroczna Śródpoście-Adwent

Previous title:

Kwestionariusz: Obrzędy rodzinne

Is part of:

Zmiana struktury i funkcji domu wiejskiego okolic Głuchowa

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

1977

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1974-1977

Area Range of document creation:

Łódź

ResearchInfo:

Praca powstała na podstawie danych pozyskanych w toku projektu badawczego zrealizowanego w lipcu 1976 roku, obejmującego wyniki kwestionariuszy (wykonanych na podstawie L. Dubiel "Wnętrze domu chłopskiego" (dostęp: Archiwum Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej w Łodzi), obserwacji oraz analizy danych zastanych. Autorka skorzystała również z wyników badań terenowych z 1974 roku dotyczących budownictwa i wnętrza mieszkalnego domu wiejskiego okolic Głuchowa.

×

Citation

Citation style: