Object structure
Title:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971).Mamy już całe rodziny (…) hutników

ResearchProjectTitle:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971)

NumberOfPages:

25

Creator:

Jan J.

RelatedNames:

Zygmunt Dulczewski (ur. 5.10.1916 w Kaźmierzewie, zm. 2004) - socjolog; dyrektor Instytutu Socjologii UAM w latach 1981-1984; https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Dulczewski-Zygmunt;3894807.html ; Andrzej Kwilecki (1928-?); ur. w Kwiliczu; dyrektor Instytutu Socjologii UAM 1972-1981; https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kwilecki; Franciszek Jakubczyk - członek Rady Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu

Subject and Keywords:

pamiętnik ; życiorys ; konkurs pamiętnikarski ; codzienne interakcje ; więzi ; dom ; zażyłość ; pochodzenie ; Ziemie Zachodnie ; życie codzienne ; życie rodzinne ; huta ; hutnicy ; awans społeczny ; ruchliwość pionowa

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

Przeobrażenia w życiu ludności Ziem Zachodnich i Północnych; Praca zawodowa mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych; Życie rodzinne mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych; Spędzanie czasu wolnego i zainteresowania społeczno-kulturalne mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych

SocialCategories:

mieszkańcy Ziem Zachodnich i Północnych

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Konkurs "Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich" miał miejsce w latach 1969-1971 z inicjatywy Zygmunta Dulczewskiego, Andrzeja Kwileckiego i Franciszka Jakubczaka z okazji 25 rocznicy powrotu Ziem Zachodnich do Polski. Publikacja zawiera pamiętniki konkursowe. W ramach publikacji udostępniona została część maszynopisów zarchiwizowana w Instytucie Socjologii UAM, oryginały pamiętników oraz pozostała część materiałów pochodzących także z poprzednich edycji konkursu znajdują się w Instytucie Zachodnim.

Object type:

pamiętniki

Language:

polski

Relation:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Od robotnika PKP do pracownika nauki ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Dwa obrazy tej samej wsi ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Nauczycielka i bibliotekarka ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). (…) Wczoraj i dziś ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Moje hobby: żyć z dochodem w zgodzie ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Ponad 756 km wspomnień ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Kocham mój (…) ; Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Życiorys Jana Ż.

Next title:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Dwa obrazy tej samej wsi

Previous title:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971). Od robotnika PKP do pracownika nauki

Is part of:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> (1969-1971)

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

ca. 1970

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

częściowa

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

In archives:

Archiwum IS UAM, pojedyncze teczki - 1 rząd regałów, regały od okna, 1 regał od ściany, 3 półka od góry

Additional administrative information:

Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań, tel. (061) 829-22-59, e-mail: socjolog@amu.edu.pl; Brak stron 4-8 i 29-32

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1970

ResearchInfo:

Konkurs <<Pamiętniki mieszkańców Ziem Zachodnich>> miał miejsce w latach 1969-1971 z inicjatywy Zygmunta Dulczewskiego, Andrzeja Kwileckiego i Franciszka Jakubczaka z okazji 25 rocznicy powrotu Ziem Zachodnich do Polski. Na podstawie nadesłanych prac powstały następujące publikacje: Z. Dulczewski (red.), Mój dom nad Odrą. Pamiętniki i wspomnienia, Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1976.,A. Kotlarska (red.), Pamiętniki mieszkańców Dolnego Śląska, Ossolineum, Wrocław 1978.,Z. Dulczewski (red.), Drugie pokolenie. Wspomnienia mieszkańców zachodnich i północnych ziem Polski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1978.,J. Leoński (red.), Nasza Ziemia. Wspomnienia mieszkańców Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982.,J. Leoński, Korzenie współczesności. Pamiętniki mieszkańców Opolszczyzny, Instytut Śląski, Opole 1986.

×

Citation

Citation style: