Title:

"O zwyczajach weselnych w kulturze współczesnego miasta"

NumberOfPages:

126

Creator:

Magdalena Grabia, studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Studia ukończyła w 2008 r.

RelatedNames:

Grażyna E. Karpińska

Subject and Keywords:

życie codzienne ; wesele ; wesela ; ślub ; oczepiny ; poprawiny ; jedzenie ; weselnicy ; targi ślubne ; obrzędy przejścia ; obrzędy weselne ; wesele w kulturze ludowej ; miasto ; kultura ludowa ; wesele miejskie ; relacje rodzinne ; więzi rodzinne ; tworzenie rodziny ; zamążpójście ; suknia ślubna

Temporal coverage:

Polska ; Łódź ; Zgierz

Spatial coverage:

2003-2008

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia codzienności ; antropologia rodziny

ResearchProblems:

wesele w kulturze ludowej i współczesnej: analiza porównawcza; praktyki i zwyczaje związane z obrzędami weselnymi

SocialCategories:

panny młode ; mężatki ; panowie młodzi ; nowożeńcy ; mężowie ; żony ; rodzice

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

Praca porusza problem zwyczajów weselnych kultywowanych we współczesnych miastach. „W pierwszej części pracy odwołałam się do kultury ludowej i opisałam wesele takim, jakim było dawniej. (…) W drugiej części pracy, odwołując się do własnego doświadczenia, zanalizowałam zdobyty przez siebie materiał empiryczny, dzieląc go na dwa wątki tematyczne: pierwszy, obejmujący przygotowania do wesela oraz drugi, opisujący przebieg właściwej akcji weselnej, gdzie przedstawiłam sekwencję tych najważniejszych zwyczajów weselnych, których przeprowadzenie jest nieodzownym elementem każdego wesela. Chodzi tu o takie elementy, jak: przyjazd po pannę młodą, powitanie, pierwszy taniec, oczepiny, tort i wręczanie prezentów. Przedstawiony przeze mnie opis przygotowań i przebiegu wesela ma charakter chronologiczny” s. 5

Table of contents:

zawiera: 1. Wstęp; 2. Wesele w teorii; 3. O weselu w kulturze ludowej; 4. O weselu współcześnie; 5. Wesele w praktyce; 6. O przygotowaniach do mojego wesela; 7. O właściwym przebiegu wesela moich przyjaciół i znajomych; 8. Zakończenie; 9. Spis ilustracji; Bibliografia

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2008

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Archives:

ARCHIWUM NAUKOWE Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

Additional information:

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, pok. 223, e-mail: etnoarchiwum@uni.lodz.pl, tel.: (042) 635-61-62

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

badanie pojedyncze, 5 wywiadów, 1 z kobietą przygotowującą się do zorganizowania wesela; 4 z kobietami, które organizowały swoje przyjęcia weselne w latach 2003-2007

×

Citation

Citation style: