Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Title: "Postrzeganie kultury przez dzieci"

NumberOfPages:

144

RelatedNames:

Barbara Fatyga (promotor) ; Barbara Lewenstein (recenzent)

Abstract:

Praca powstała na podstawie badań jakościowych na temat postrzegania kultury przez dzieci, przeprowadzonych w wybranych warszawskich szkołach podstawowych. Badanymi byli uczniowie klas II i V. Materiał zebrany za pomocą obserwacji, dziennika badacza, wywiadów grupowych oraz dokumentacji fotograficznej oferty kulturalnej został zanalizowany za pomocą programu QDA Miner. Głównymi pytaniami badawczymi pracy były: sposób definiowania kultury i człowieka kulturalnego przez dzieci oraz argumenty dysputy dotyczącej kwestii: czy kultura jest potrzebna?

Table of contents:

Zawiera: Wstęp; Rozdział 1; 1.1 Krótka historia dzieciństwa; 1.2 Funkcja kultury w kształtowaniu człowieka; 1.3 Szkoła jako ideologiczny aparat państwowy; Rozdział II Metodologia; 2.1 Zakres czasowy badania; 2.2 Dobór próby; 2.3 Techniki zbierania danych; 2.4 Techniki analizy materiału wytworzonego; Rozdział 3 Przebieg badania; 3.1 Ustalanie tematu; 3.2 Planowanie badań i prowadzenie wywiadów; 3.3 Transkrypcja; 3.4 Analizowanie wyników; 3.5 Weryfikacja; 3.6 Spisywanie raportu końcowego; Rozdział 4 Charakterystyka terenu badawczego; 4.1 Obserwacje własne; Rozdział 5 Analiza materiału badawczego; 5.1 Czym jest kultura? Pierwszy etap badania; 5.2 Kim jest człowiek kulturalny? Drugi etap badania; 5.3 Mały dzikus; 5.4 Czy kultura jest potrzebna? Trzeci etap badania

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:448067

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Creation date:

2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Prac Dyplomowych UW

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania w Warszawie; badania pilotażowe; wywiady eksperckie; obserwacja; dziennik badacza; wywiady grupowe; analiza dokumentacji fotograficznej oferty kulturalnej; program do analizy danych QDA Miner; celowy dobór próby; jednostką badawczą klasa szkolna; wieloetapowy proces doboru próby; II i V klasa szkoły podstawowej; 14 zogniskowanych wywiadów grupowych; triangulacja metod badawczych; analiza pola semantycznego; program IHMC Cmap Tools; savoir-vivre; relatywizm kulturowy; heterogoniczność kulturowa; kultura; codzienność; sztuka; norma; człowiek kulturalny

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2018

In our library since:

Sep 13, 2018

Number of object content hits:

103

Number of object content views in PDF format

60

All available object's versions:

https://archiwum.edu.pl/publication/540693

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Postrzeganie kultury przez dzieci Sep 13, 2018

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information