Title:

"Sklepy z odzieżą używaną jako miejsce alternatywnej konsumpcji "

NumberOfPages:

68

Creator:

Katarzyna Ciołek

RelatedNames:

Anna Wieczorkiewicz (promotor) ; Tomasz Rakowski (recenzent)

Subject and Keywords:

odzież używana ; sklep z odzieżą używaną ; konsumpcja ; alternatywna konsumpcja ; przedmiot biograficzny ; tożsamość ; kreatywność kulturowa ; sprawczość

Temporal coverage:

Podlasie

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia rzeczy

ResearchProblems:

czy i jakiego rodzaju relacje tworzą się między klientami a właścicielami tych sklepów?; czy zakupy w sklepach z używaną odzieżą to tylko kolejny typ transakcji czy też w tej sieci wymiany jest coś specyficznego?; A jeżeli tak, to co to jest?; Jakie kompetencje kulturowe i społeczne stają się udziałem każdej ze stron transakcji?; Czy zachodzi tutaj proces uczenia się?; Jak poprzez zakupy w lumpeksach przejawia się sprawczość jednostek i grupy?

SocialCategories:

sprzedawcy w second-handach ; klienci second-handów

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Praca dotyczy analizy sklepów z odzieżą używaną, jako miejsc zachodzenia procesów alternatywnej konsumpcji. Badania etnograficzne zostały zrealizowane w XXX. Analiza obejmuje towar oferowany w sklepach z używaną odzieżą, jego pochodzenie, specyfikę, znaczenia, możliwości wykorzystania w różnych celach i z różnych perspektyw – od indywidualnej, po grupową. Praca zawiera także opis roli tych sklepów w kontekście społeczności lokalnych, szczególnie relacji tworzących się między uczestnikami wymiany. Rozważania dotyczą zaobserwowanego modelu konsumpcji i jego społecznych aspektów, w szczególności działań sprawczych i tożsamości kulturowej uczestników.

Table of contents:

Zawiera: Wstęp; 1. Inspiracje badawcze i teoretyczne; 2. Opis terenu badań; 3. Metody badawcze; 4. Zarys zjawiska second-hand; 4.1 Zmiana w postrzeganiu sklepów z odzieżą używaną w Polsce; 4.2 Sklepy z odzieżą używaną w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii; 5. Sklepy z odzieżą używaną w XXX; 5.1 Typy zaobserwowanych sklepów; 5.2 Przekrój społeczny; 5.3 Zasady panujące w sklepach („Świat kobiet”); 5.4 Rytm życia; 5.5 Powody kupowania w sklepach z odzieżą używaną; 5.6 Relacje i zachowania w lumpeksie; 6. Nieoczywiste przedmioty; 6.1 Odpady czy skarby?; 6.2 Biografia przedmiotów; 6.3 Tożsamość i kreatywność; 7. Działania sprawcze; 7.1 Kupowanie dla innych; 7.2 Radzenie sobie; 7.3 Korzyści grupowe; 8. Konsumpcja; 9. Podsumowanie; 10. Materiały wykorzystane w pracy

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2016

Creation date:

14.02.2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Prac Dyplomowych UW

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

2013

ResearchInfo:

badania pojedyncze; badania laboratoryjne; 30 dni badań terenowych; badania w roku 2013; wywiady pogłębione; obserwacja uczestnicząca; 28 wywiadów; biografia przedmiotów; tożsamość; sprawczość; kapitał społeczny; konsumpcja Igor Kopytoff, Marek Krajewski; http://kulturaoddolna.pl/tani-armani-case-study/

×

Citation

Citation style: