Object structure
Title:

"Salomea Molas_1968_1972"

Title execution:

Nowa praca, delegacja, zdobycie mieszkania w mieście, problemy prywatne i rodzinne oraz wyjazd na obczyznę.

ResearchProjectTitle:

Salomea Molas-Czajka pamietniki i listy

NumberOfPages:

160

Creator:

Salomea Molas

Subject and Keywords:

choroba ; plotki ; rodzina ; migracja ; mieszkanie ; praca ; ślub ; dokształcanie się ; edukacja ; zwiedzanie

Temporal coverage:

Polska ; NRD ; Puławy ; Bydgoszcz ; Koronowo ; Warszawa ; Berlin ; Sandersdorf ; Wolfen ; Gardegelegen ; góry Herz ; Poczdam

Spatial coverage:

1968-1972

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia codzienności ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia rodziny ; socjologia wsi ; socjologia migracji

SocialCategories:

robotnicy ; inżynierowie ; migranci

ResearchFields:

meta dziedzina

HistoricalPersons:

Adolf Hitler (1889-1945) ; Władysław Gomułka (1905-1982) ; Edward Gierek (1913-2001) ; John F. Kennedy (1917-1963)

Abstract:

Pamiętnik, w którym autorka opisuje pracę i związek. Starała się o mieszkanie, przez co zwolniła się z dobrej pracy i szukała innej w Azotach, ze względu na benefity socjalne jakie gwarantowała. Nowa praca wiązała się z kolejnymi kursami dokształcającymi. W tym czasie autorka nawiązała znajomość z miłością swojego życia, jednak odkryła jego zdradę. W tym samym czasie jej syn ciężko chorował. Córka tymczasem wyszła za mąż. Jakiś czas potem autorka podjęła decyzję o wyjeździe na obczyznę w celach zarobkowych. Za granicą zwiedzała miejsca historyczne i muzea podczas weekendowych wycieczek, jednak bardzo tęskniła za krajem. Wróciła na święta do domu i spotkała przez przypadek swojego byłego partnera z nową dziewczyną, jednak oboje wyznali sobie miłość. Następnie autorka musiała wracać do pracy za granicę, gdzie dowiedziała się, że jej były partner trafił do więzienia, ponieważ pod wpływem alkoholu prowadził auto i przejechał kobietę.

Table of contents:

W PDF znajduje się spis treści wykonany przez autorkę, opisujący pierwszą część jej pamiętnika. Spis wymienia kolejno tytuły 74 wierszy spisanych w tym pamiętniku. Dalsze strony określone jako "niewysłane listy" nie znajdują się w spisie, w którym są kolejne miejsca ponumerowane i przeznaczone na pozycje, które jednak nie pojawiły się w tym pamiętniku.

Object type:

pamiętnik

Language:

polski

Relation:

Salomea Molas_list ; Salomea Molas_list_04 ; Salomea Molas_list_06.01.1967 ; Salomea Molas_list_08 ; Salomea Molas_list_9.11.66 ; Salomea Molas_bez daty_1 ; Salomea Molas_1962-1963 ; Salomea Molas_1966

Next title:

Salomea Molas_list

Previous title:

Salomea Molas_1962-1963

Is part of:

Salomea Molas-Czajka pamietniki i listy

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Creation or Publication date:

1968-1972

Creation date:

2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Ośrodek Karta

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1968-1972

Area Range of document creation:

Polska

×

Citation

Citation style: