Object structure
Title:

"Salomea Molas_list_08"

Title execution:

Panie X. Otrzymałam list z Red. Nie prosiłam o pomoc.

ResearchProjectTitle:

Salomea Molas-Czajka pamietniki i listy

NumberOfPages:

2

Creator:

Salomea Molas

Subject and Keywords:

listy ; praca ; problemy z podjęciem pracy ; bieda ; układy ; niepewność zatrudnienia

Temporal coverage:

Polska ; wieś ; miasto

Spatial coverage:

1950-1961

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia codzienności

SocialCategories:

chłopi

ResearchFields:

formy zażyłości

HistoricalPersons:

Fidel Castro ; Adolf Hitler

Abstract:

List od osoby, która została bezczelnie oszukana, przez mające ją zatrudnić osoby. Autorka pisze do swojego przyjaciela, którego poznała również w sytuacji konkursowo-zarobkowej, gdyż wysyłała do rekacji swoje pamiętniki i notatki (co wiemy z innego listu, w którym proponuje dosłanie czegoś, bo brakuje jej pieniędzy.)

Table of contents:

W PDF znajduje się spis treści wykonany przez autorkę, opisujący pierwszą część jej pamiętnika. Spis wymienia kolejno tytuły 74 wierszy spisanych w tym pamiętniku. Dalsze strony określone jako "niewysłane listy" nie znajdują się w spisie, w którym są kolejne miejsca ponumerowane i przeznaczone na pozycje, które jednak nie pojawiły się w tym pamiętniku.

Object type:

pamiętnik

Language:

polski

Relation:

Salomea Molas_list ; Salomea Molas_list_04 ; Salomea Molas_list_06.01.1967 ; Salomea Molas_list_9.11.66 ; Salomea Molas_bez daty_1 ; Salomea Molas_1962-1963 ; Salomea Molas_1966 ; Salomea Molas_1968_1972

Next title:

Salomea Molas_list_9.11.66

Previous title:

Salomea Molas_list_06.01.1967

Is part of:

Salomea Molas-Czajka pamietniki i listy

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Creation or Publication date:

1962-1972

Creation date:

2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Ośrodek Karta

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1962-1972

Area Range of document creation:

Polska

×

Citation

Citation style: