Object structure
Title:

"Salomea Molas_list_04"

Title execution:

Miły Panie X. List wysłany do osoby, która wcześniej nadzorowała wydawanie pamiętników.

ResearchProjectTitle:

Salomea Molas-Czajka pamietniki i listy

NumberOfPages:

2

Creator:

Salomea Molas

Subject and Keywords:

zbiór wierszy

Temporal coverage:

Polska ; wieś ; miasto

Spatial coverage:

1950-1961

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia codzienności ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia rodziny ; socjologia dewiacji i patologii społecznej ; socjologia małżeństwa ; socjologia wsi

ResearchProblems:

małżeństwo;macierzyństwo;alkoholizm; śmierć; plotki; nieszczęśliwa miłość; ograniczony rozwój; wieś; religia; samotność;

SocialCategories:

sekretarze

ResearchFields:

meta dziedzina

HistoricalPersons:

Fidel Castro ; Adolf Hitler

Abstract:

List do osoby, która ma swój udział w wydawaniu pamiętników. Zwierzanie się z problemów finansowych, prośba o jakąś formę pomocy w zamian za kolejne teksty. Także prośba zwrócenia pamiętników po ich opublikowaniu.

Table of contents:

W PDF znajduje się spis treści wykonany przez autorkę, opisujący pierwszą część jej pamiętnika. Spis wymienia kolejno tytuły 74 wierszy spisanych w tym pamiętniku. Dalsze strony określone jako "niewysłane listy" nie znajdują się w spisie, w którym są kolejne miejsca ponumerowane i przeznaczone na pozycje, które jednak nie pojawiły się w tym pamiętniku.

Object type:

pamiętnik

Language:

polski

Relation:

Salomea Molas_list ; Salomea Molas_list_04 ; Salomea Molas_list_06.01.1967 ; Salomea Molas_list_08 ; Salomea Molas_list_9.11.66 ; Salomea Molas_bez daty_1 ; Salomea Molas_1962-1963 ; Salomea Molas_1966 ; Salomea Molas_1968_1972

Next title:

Salomea Molas_list

Is part of:

Salomea Molas-Czajka pamietniki i listy

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Creation or Publication date:

1962-1972

Creation date:

2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Ośrodek Karta

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1962-1972

Area Range of document creation:

Polska

×

Citation

Citation style: