Object structure
Title:

"Moje lato 80. Moje lato 80. Pamiętnik 20: Niech debatują po godzinach"

ResearchProjectTitle:

Konkurs pamiętnikarski "Moje lato 80"

NumberOfPages:

29

Creator:

Jan Bijak (1929-2014) - ur. w Łagiszy, dziennikarz, redaktor naczelny tygodnika "Polityka" w latach 1982-1994. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bijak

Subject and Keywords:

pamiętnik ; 1980 ; "Solidarność" ; PZPR ; PRL ; życie codzienne

Temporal coverage:

Polska ; Wybrzeże ; Gdańsk ; Gdynia ; Szczecin ; Górny Śląsk ; Kędzierzyn-Koźle ; Lądek Zdrój

Spatial coverage:

06.1980-10.1980

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia codzienności

ResearchProblems:

Jak osoby mieszkające w Polsce wspominają lato 1980?; czy niepokoje społeczne i polityczne odcisnęły na ich życiu jakieś piętno?; jeśli tak to jakie?; czy osoby mieszkające w Polsce żyły wydarzeniami w kraju (powstanie "Solidarności", strajki)?; co o tych wydarzeniach myślały?; czy wydarzenia te były przedmiotem rozmów, dyskusji, sporów w rodzinach, w pracy, wśród znajomych?; czy wydarzenia te wpłynęły na życie codzienne w całym kraju?

SocialCategories:

społeczeństwo polskie

ResearchFields:

meta dziedzina

OtherTags:

Obszerny pamiętnik lekarki, tekst ma charakter dziennika. Jest w nim wiele informacji zarówno o pacjent(k)ach, jak i cenach produktów spożywczych. Cżestym motywem dziennika jest alkoholizm pacjetnów. Autorka była członkinią Ligi Kobiet i PZPR.

HistoricalEvent:

powstanie "Solidarności" ; strajki na Wybrzeżu w 1980 r. ; strajki na Górnym Śląsku w 1980 r.

HistoricalPersons:

Edward Gierek (1913-2001) ; Stefan Wyszyński (1901-1981) ; Leszek Moczulski (1930)

Abstract:

„Moje lato 80" to zbiór pamiętników nadesłanych do redakcji tygodnika "Polityka" w odpowiedzi na wspólny apel dziennikarza "Polityki" Jana Bijaka i Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa. W ww. apelu zwrócono się do czytelniczek/ów tygodnika, by opisali swoje doświadczenia codzienne i polityczne z burzliwego okresu powstania "Solidarności", strajków robotniczych i negocjacji strajkujących z rządem. Nadesłano 429 pamiętników, z czego 28 zostało wybranych do druku. Wybrane pamiętniki miały ukazać się w jednym tomie nakładem wydawnictwa "Iskry", jednak cenzura nie dopuściła do ich opublikowania.

Table of contents:

Zawiera: I. 1-429 opisów nadesłanych pamiętników, II. Suplement, III. Informacje zbiorcze. IV. 28 pamiętników

Object type:

pamiętnik

Language:

polski

Relation:

Moje lato 80. Opracowanie materiału ; Moje lato 80. Spis treści ; Moje lato 80. Pamiętnik 1: W kolejce ; Moje lato 80. Pamiętnik 2: Zwycięstwo jednobramkowe ; Moje lato 80. Pamiętnik 3: Boję się, niepokoję… ; Moje lato 80. Pamiętnik 4: Co czuję teraz, kiedy idę do zakładów ; Moje lato 80. Pamiętnik 5: Następnego dnia zobaczyła to cała Polska ; Moje lato 80. Pamiętnik 6: Trzeba być jeszcze człowiekiem ; Moje lato 80. Pamiętnik 7: Brawo Kartezjusz ; Moje lato 80. Pamiętnik 8: Zaczyna się ruchawka ; Moje lato 80. Pamiętnik 9: Pytanie za pięćdziesiąt punktów ; Moje lato 80. Pamiętnik 10: Nad ranem jest już pewne ; Moje lato 80. Pamiętnik 11: Pierwszy raz posłuchano ; Moje lato 80. Pamiętnik 12: Żal i gorycz ; Moje lato 80. Pamiętnik 13: W pierwszym dniu jesieni ; Moje lato 80. Pamiętnik 14: Z grzeczności nikt nie protestował ; Moje lato 80. Pamiętnik 15: Na główną bramę dać prawdziwych górników… ; Moje lato 80. Pamiętnik 16: (bez tytułu] ; Moje lato 80. Pamiętnik 17: Wszyscy czekamy na amnestię ; Moje lato 80. Pamiętnik 18: W naszym zakładzie lato się skończyło ; Moje lato 80. Pamiętnik 19: Nauczyciele, przemówcie! ; Moje lato 80. Pamiętnik 21: Wszyscy u nas to jedzą ; Moje lato 80. Pamiętnik 22: Kryzys stał się tragedią osobistą ; Moje lato 80. Pamiętnik 23: Przemówić pełnym głosem ; Moje lato 80. Pamiętnik 24: Spojrzeć prawdzie w oczy ; Moje lato 80. Pamiętnik 25: Medytacje nad wartością życia godziwego ; Moje lato 80. Pamiętnik 26: To musiało pęknąć ; Moje lato 80. Pamiętnik 27: Głębiej pług w glebę zaperzoną ; Moje lato 80. Pamiętnik 28: Czas dzisiejszy, czas walki ; Moje lato 80. Pamiętnik 29: Studzi mnie deszcz, chłodzi wiatr

Next title:

Moje lato 80. Pamiętnik 21: Wszyscy u nas to jedzą

Previous title:

Moje lato 80. Pamiętnik 19: Nauczyciele, przemówcie!

Is part of:

Moje lato 80.

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

1981

Creation date:

24.12.2017

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku bez możliwości pobierania oraz kopiowania treści utworu

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/. Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami.

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

archiwum

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum tygodnika "Polityka"

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

badanie pamiętnikarskie; badanie pojedyncze; 429 pamiętników

×

Citation

Citation style: