Title:

"Zagadnienie polskiej świadomości narodowej u Warmiaków i Mazurów. Studium oparte o materiały i obserwacje terenowe zebrane przez autorkę w czasie badań socjologicznych w latch 1947-1950, 1957-1960 i 1963 na terenie województwa olsztyńskiego"

NumberOfPages:

215+14+126 (numerowane)+8 nienumerowanych

Creator:

Lili Maria Szwengrub (1922-1996) - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologia

RelatedNames:

Józef Burszta

Subject and Keywords:

Warmia ; Mazury ; świadomość narodowa ; grupa kulturowa ; ojczyzna lokalna ; ojczyzna parafialna ; ojczyzna regionalna ; ojczyzna ideologiczna ; migracja ; osadnicy ; germanizacja ; kultura ludowa ; readaptacja ; wieś ; patriotyzm ; ideologia

Temporal coverage:

województwo olsztyńskie

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia migracji

ResearchProblems:

Zderzenie się regionalnych kultur na terenie województwa olsztyńskiego po 1945; Izolacja kulturalna i społeczna Warmiaków i Mazurów; Kształtowanie się lokalnej społeczności województwa olsztyńskiego; Tendencje migracyjne u Warmiaków i Mazurów.

SocialCategories:

mieszkańcy Warmii i Mazur

ResearchFields:

mobilność

Abstract:

Praca doktorska poświęcona została zagadnieniu świadomości narodowej Warmiaków i Mazurów. W dysertacji można wyróżnić trzy zasadnicze części. Pierwsza przedstawia analizę świadomości narodowej mieszkańców województwa olsztyńskiego, druga zawiera opis historycznego kształtowania się struktury społecznej Warmii i Mazur oraz wytwarzania kultury regionalnej zaś trzecia zróżnicowaniu i napięciom występującym w społeczności ze względu na różnice kulturowe i ideologiczne. Wnioski zawarte w pracy zostały sformułowane na podstawie danych pozyskanych w ramach autorskiego projektu badawczego obejmującego obserwację, wywiady, rozmowy kierowane, wypracowania, badanie ankietowe i analizę dokumentów urzędowych.

Table of contents:

Zawiera: 1.Wstęp; 2. Zagadnienie świadomości narodowej mieszkańców woj. Olsztyńskiego; 3. Losy historyczne i ich wpływ na świadomość narodową Warmiaków i Mazurów; 4. Tradycyjna kultura regionalna Warmii i Mazur; 5. Zderzenie regionalnych kultur i patriotyzmów; 6. Kształtowanie się lokalnej społeczności województwa olsztyńskiego; 7. Konflikt kultur, ideologii, nastrojów; 8. Zakończenie; 9. Przypisy; 10. Przedstawienie przejrzanej i wykorzystanej literatury; 11.Aneks

Object type:

praca doktorska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

1963

Creation date:

2/23/2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

In archives:

2 rząd regałów, regały od drzwi, 2 regał od ściany, 5 półka od góry

Additional information:

3 kupka od ściany; czarna, twarda owijka; nr na IV str. okładki: 107; promotor: J. Burszta

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1957-1963

Area Range of document creation:

Warszawa

ResearchInfo:

Wnioski zawarte w pracy zostały sformułowane na podstawie danych pozyskanych w ramach autorskiego projektu badawczego obejmującego obserwację, wywiady, rozmowy kierowane, wypracowania, badanie ankietowe i analizę dokumentów urzędowych.

×

Citation

Citation style: