Title:

"Tworzenie się nowych społeczności wiejskich na Ziemiach Odzyskanych"

NumberOfPages:

70+3

Creator:

Zygmunt Ziembiński (ur. 1 czerwca 1920 w Warszawie, zm. 19 maja 1996 w Poznaniu) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, teoretyk prawa, logik. Link do Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Ziembi%C5%84ski

Subject and Keywords:

społeczność ; wieś ; Ziemie Odzyskane ; gospodarstwo rolne ; migracje ; życie rodzinne ; życie towarzyskie ; wychowanie ; przynależność ; grupa społeczna ; potrzeby poznawcze ; potrzeby estetyczne ; morze

Temporal coverage:

Ziemie Odzyskane

Spatial coverage:

1948-1949

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia wsi

ResearchProblems:

Tworzenie się nowych społeczności wiejskich na Ziemiach Odzyskanych

SocialCategories:

mieszkańcy wsi na Ziemiach Odzyskanych

ResearchFields:

mobilność

Abstract:

"Praca magisterska poświęcona została opisowi procesu tworzenia się nowych społeczności wiejskich na Ziemiach Odzyskanych. Można w niej wyróżnić trzy główne części. Pierwsza przedstawia problematykę i wykorzystaną metodologię. Druga prezentuje wybrane osady z perspektywy historycznej i współczesnej sytuacji oraz struktury społecznej zaś trzecia wybrane elementy społeczności takie jak: zajęcia zawodowe, życie rodzinne, działalność samorządu, organizacji i partii, instytucje wychowawcze, poczucie przynależności, zaspokajanie potrzeb estetycznych i poznawczych.Wnioski zawarte w pracy zostały sformułowane na podstawie badań terenowych obejmujących obserwację i wywiady w trzech osadach wiejskich na Ziemiach Odzyskanych oraz wywiadów we wsi i osadzie rybackiej znajdujących się w sąsiedztwie."

Table of contents:

Zawiera: 1. Problem; 2. Materiały; 3. Metody; 4. Ziemia i spadek po poprzednich gospodarzach; 5. Późniejsze wypadki w dziejach badanych osad; 6. Przybysze; 7. Zajęcia zawodowe jako podstawa nowych kontaktów; 8. Problemy życia rodzinnego w nowej społeczności; 9. Życie samorządu gromadzkiego, partyj i organizacji społecznych; 10. Życie towarzyskie; 11. Instytucje wychowawcze; 12.Wspólne zaspokajanie potrzeb estetycznych i poznawczych; 13. Poczucie przynależności do wielkich grup społecznych; 14. Morze w życiu mieszkańców wybrzeża; 15. Wnioski

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

1948-1949

Creation date:

1/6/2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

In archives:

Archiwum IS UAM,pojedyncze teczki - 1 rząd regałów, regały od okna, 1 regał od ściany, 5 półka od góry

Additional information:

1 kupka, 3 z kolei koperta/teczka, szara teczka, opisana: "1949". W środku - maszynopis

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1948-1949

Area Range of document creation:

Poznań

ResearchInfo:

Wnioski zawarte w pracy zostały sformułowane na podstawie badań terenowych obejmujących obserwację i wywiady w trzech osadach wiejskich na Ziemiach Odzyskanych oraz wywiadów we wsi i osadzie rybackiej znajdujących się w sąsiedztwie.

×

Citation

Citation style: