Object structure
Title:

"Pionier m. Szczecina (1973). Wypowiedź nr 13"

ResearchProjectTitle:

Pionier m. Szczecina (1973)

NumberOfPages:

2

Creator:

Andrzej Kwilecki (1928-); ur. w Kwiliczu; dyrektor Instytutu Socjologii UAM 1972-1981; https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kwilecki

Subject and Keywords:

pionier ; osadnictwo ; migracje ; Ziemie Zachodnie i Północne ; ziemie odzyskane ; Szczecin ; 1945 ; pierwsze lata po wojnie ; lata powojenne ; PRL ; II wojna światowa ; codzienne interakcje ; praca ; życie prywatne ; polityka ; sport ; przemysł ; socjalizm ; zakład ; budownictwo miejskie ; mieszkanie ; mieszkalnictwo ; miasto ; mieszkańcy miasta ; historia miasta ; miasto w świadomości ; codzienność ; życie codzienne ; pamięć ; pamiętnik ; biografia ; wypowiedź

Temporal coverage:

Polska ; Szczecin ; Lwów ; Katowice

Spatial coverage:

1945-1973

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia migracji ; socjologia miasta ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

1. Powody wyboru Szczecina jako miejsca zamieszkania w 1945 r.; 2. Wydarzenia z 1945 r. w Szczecinie w pamięci mieszkańców; 3. Stosunki między ludźmi w Szczecinie w pierwszych latach po wojnie (1945-50); 4. Wydarzenia w historii Szczecina (1124-1973) oczami jego mieszkańców; 5. Opinie mieszkańców Szczecina o sobie samych jako społeczności.

SocialCategories:

mieszkańcy Szczecina ; szczecinianie ; pionierzy ; osadnicy ; migranci ; repatrianci ; Zabużanie ; Polacy ; młodzi dorośli

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

HistoricalEvent:

II wojna światowa (1939-1945) ; migracje po II wojnie światowej

HistoricalPersons:

Piotr Zaremba (1910-1993)

Abstract:

Zebrane w 1973 r. wypowiedzi mieszkańców Szczecina („pionierów”), którzy wprowadzili się do miasta w pierwszych latach po II wojnie światowej. Autorzy zostali dobrani w sposób celowy i odpowiadali pisemnie na dostarczone im wcześniej pytania zawarte w ankiecie. Pytania miały charakter otwarty i dotyczyły powodów wybrania Szczecina jako miejsca zamieszkania, sytuacji społecznej w mieście w latach 1945-1950, znajomości wydarzeń historycznych związanych ze Szczecinem, opinii na temat szczecinian, ich społecznego zróżnicowania i ich postaw względem miasta. W grupie materiałów „Pionier m. Szczecina (1973)” znajdują się 64 wypowiedzi pionierów oraz przykładowa ankieta z pytaniami.

Object type:

pamiętnik

Language:

polski

Relation:

Pytania ankietowe ; Wypowiedź nr 1 ; Wypowiedź nr 2 ; Wypowiedź nr 3 ; Wypowiedź nr 4 ; Wypowiedź nr 5 ; Wypowiedź nr 6 ; Wypowiedź nr 7 ; Wypowiedź nr 8 ; Wypowiedź nr 9 ; Wypowiedź nr 10 ; Wypowiedź nr 11 ; Wypowiedź nr 12 ; Wypowiedź nr 14 ; Wypowiedź nr 15 ; Wypowiedź nr 16 ; Wypowiedź nr 17 ; Wypowiedź nr 18 ; Wypowiedź nr 19 ; Wypowiedź nr 20 ; Wypowiedź nr 21 ; Wypowiedź nr 22 ; Wypowiedź nr 23 ; Wypowiedź nr 24 ; Wypowiedź nr 25 ; Wypowiedź nr 26 ; Wypowiedź nr 27 ; Wypowiedź nr 28 ; Wypowiedź nr 29 ; Wypowiedź nr 30 ; Wypowiedź nr 31 ; Wypowiedź nr 32 ; Wypowiedź nr 33 ; Wypowiedź nr 34 ; Wypowiedź nr 35 ; Wypowiedź nr 36 ; Wypowiedź nr 37 ; Wypowiedź nr 38 ; Wypowiedź nr 39 ; Wypowiedź nr 40 ; Wypowiedź nr 41 ; Wypowiedź nr 42 ; Wypowiedź nr 43 ; Wypowiedź nr 44 ; Wypowiedź nr 45 ; Wypowiedź nr 46 ; Wypowiedź nr 47 ; Wypowiedź nr 48 ; Wypowiedź nr 49 ; Wypowiedź nr 50 ; Wypowiedź nr 51 ; Wypowiedź nr 52 ; Wypowiedź nr 53 ; Wypowiedź nr 54 ; Wypowiedź nr 55 ; Wypowiedź nr 56 ; Wypowiedź nr 57 ; Wypowiedź nr 58 ; Wypowiedź nr 59 ; Wypowiedź nr 60 ; Wypowiedź nr 61 ; Wypowiedź nr 62 ; Wypowiedź nr 63 ; Wypowiedź nr 64

Next title:

Wypowiedź nr 14

Previous title:

Wypowiedź nr 12

Is part of:

Pionier m. Szczecina (1973)

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami

Publication date:

1973

Creation date:

1/20/2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

In archives:

Archiwum IS UAM, pojedyncze teczki - 1 rząd regałów, regały od okna, 1 regał od ściany, 5 półka od góry

Additional information:

2 kupka, 1 z kolei koperta/teczka, biała teczka, biały sznurek, opisana: "Pionier m. Szczecina. 1973". W środku - 64 koperty listowe z pamiętnikami i korespondencją z kapitułą konkursową

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1973

Area Range of document creation:

Szczecin

ResearchInfo:

Ankietę wśród pionierów szczecińskich przeprowadzono w 1973 r. Organizatorem badań był Instytut Socjologii UAM, a prośbę o wypełnienie ankiety podpisywał ówczesny dyrektor Instytutu, doc. dr hab. Andrzej Kwilecki. Treść prośby o wypełnienie ankiety wskazuje, że dobór próby miał charakter celowy. Nie jest znana liczba szczecińskich pionierów, których poproszono o odniesienie się do pytań zawartych w ankiecie, natomiast w Archiwum Instytutu Socjologii UAM przechowywane są 64 nadesłane odpowiedzi na pytania ankietowe. Problemy badawcze poruszane w ankiecie tematycznie nawiązują do innych projektów naukowych: konkursów na pamiętniki poświęcone miastu w świadomości jego mieszkańców (pierwszy taki konkurs, pt. „Czym było i jest dla Ciebie miasto Poznań?”, zorganizował w 1928 r. Polski Instytut Socjologiczny Floriana Znanieckiego), a przede wszystkim do konkursów na pamiętniki osadników, mieszkańców i młodzieży Ziem Zachodnich i Północnych zorganizowanych m.in. w 1956 r. (Instytut Zachodni), 1966 r. (Instytut Zachodni i miesięcznik „Nurt”) i w 1970 r. (Instytut Zachodni, Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich). Nieznane są opracowania naukowe, które powstałyby na podstawie wypowiedzi zebranych w ramach ankiety „Pionier m. Szczecina” z 1973 r.

×

Citation

Citation style: