Object

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Title: "Ty chcesz 50 złoty, ja Ci dam 20 i mów mi wuju" – Bazar na Kole w teorii i praktyce

Creator:

Kaja Rożdżyńska-Stańczak

Object type:

Praca dyplomowa

Publication date:

2012

NumberOfPages:

53

RelatedNames:

Barbara Fatyga (promotor),Iwona Oliwińska (recenzent);

Abstract:

Praca ta jest efektem badań terenowych dotyczących Bazaru Staroci na warszawskim Kole. Ich celem był kompleksowy opis określonych zjawisk, zwyczajów i ludzi tworzących to miejsce. Materiał do analizy został zebrany drogą obserwacji, wywiadów, analizy danych zastanych i techniki mapowania. Do interpretacji materiału zostały wykorzystane koncepcje teoretyczne: Ervinga Goffmana, Barbary Fatygi oraz Szkoły Chicagowskiej. Ze względu na określone ograniczenia praca przybiera formę pilotażu – który może być wyjściem do pogłębionych badań empirycznych.

Table of contents:

Zawiera: I. Metodologia; II. Targi i bazary - krótka historia; III. Ludzie, rzeczy, miejsce; Podsumowanie; Bibliografia; Aneks

Identifier:

oai:archiwum.edu.pl:432396

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Creation date:

08/04/2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/. Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami.

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

badanie pojedyncze; metoda obserwacji; analiza wywiadów; analiza danych zastanych; technika mapowania; pięć wywiadów; nawiązanie do koncepcji: 1.teatru życia codziennego Ervinga Goffmana, 2 konsumpcyjnego stylu życia Barbary Fatygi, 3.Szkoły Chicagowskiej

Object collections:

Last modified:

Jan 20, 2018

In our library since:

Jan 20, 2018

Number of object content hits:

126

Number of object content views in PDF format

88

All available object's versions:

https://archiwum.edu.pl/publication/525791

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information