Object structure
Title:

Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Praca doktorska

ResearchProjectTitle:

Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru

NumberOfPages:

411

Creator:

Katarzyna Władyka (09.01.1976- ) - doktor nauk humanistycznych z zakresu socjologii, ze specjalizacją "wiedza o rodzinie". W latach 2001-2016r. pełniła funkcję koordynatorki podyplomowych studiów Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Subject and Keywords:

macierzyństwo ; monoparentalność ; samodzielne macierzyństwo ; feminizm ; heteronormatywność ; rodzina ; matka ; praca opiekuńcza ; singielka ; stan wolny

Temporal coverage:

Polska ; Warszawa ; Gdańsk ; Kraków ; Wrocław ; Katowice ; Łódź ; Białystok ; Lublin ; Szczecin ; Poznań

Spatial coverage:

1901-2000 ; 2001-2008

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; gender studies

ResearchProblems:

Czy kobiety podejmują decyzję o samodzielnym macierzyństwie?; jeśli tak, to co na tę decyzję wpływa?; jak samodzielne macierzyństwo jest postrzegane, oceniane i wartościowane w społeczeństwach zachodnio-centrycznych?; jakie czynniki kulturowe i polityczne warunkują samodzielne macierzyństwo oraz jego postrzeganie?; jak kobiety radzą sobie wychowując samodzielnie dziecko/dzieci?; jak oceniają rolę państwa, wspólnoty lokalnej i bliskich w tym procesie?; na ile decyzja o samodzielnym macierzyństwie oznacza przekroczenie dominującego, heteronormatywnego modelu rodziny?

SocialCategories:

kobiety ; samodzielne matki

ResearchFields:

formy zażyłości

HistoricalEvent:

protest pielęgniarek pod sejmem RP w 2007

HistoricalPersons:

Narcyza Żmichowska (1819-1876) ; Małgorzata Szpakowska (1940- ) ; Wojciech Eichelberger (1944- ) ; Kinga Dunin (1954- ) ; Bożena Umińska (1948- ) ; Krystyna Slany (1952- ) ; Zofia Milska-Wrzosińska (1952- ) ; Katarzyna Dowbor (1959 ) ; Joanna Podgórska ; Dorota Stalińska (1953- ) ; Renata Dancewicz (1969- )

Abstract:

Tematem pracy jest samodzielne macierzyństwo z wyboru. Praca ma na celu zdiagnozowanie, zbadanie i opisanie zjawiska monoparentalności kobiet. Opisuje ona i analizuje mechanizmy decyzyjne kobiet, które zdecydowały się na samodzielne macierzyństwo. Porządkuje wiedzę na temat omawianej opcji życia rodzinnego. Zapełnia luki w polskiej nauce o rodzinie. W pracy wykorzystane zostały badania jakościowe autorki nad samodzielnym macierzyństwem jako wzorcem życia prywatnego oraz jego społecznym postrzeganiem.

Table of contents:

zawiera: wstęp; część teoretyczna; część empiryczna; wnioski końcowe; bibliografia; aneks

Object type:

praca doktorska

Language:

polski

Relation:

Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 1 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 2 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 3 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 4 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 5 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 6 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 7 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 8 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 9 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 10 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 11 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 12 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 13 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 14 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 15 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 16 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 17 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 18 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 19 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 20 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 21 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 22 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 23 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 24 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 25 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 26 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 27 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 28 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 29 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 30 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 31 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 32 ; Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 33

Next title:

Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru. Transkrypcja nr 1

Is part of:

Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2009

Creation date:

23.02.2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

częściowa

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/. Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami.

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

archiwum prywatne Katarzyny Władyki

Additional information:

Biblioteka ISNS UW; telefon: (0-22) 55 20 112(0-22) 55 20 275; Warszawa, ul. Nowy Świat 69.

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

2007-2008

Area Range of document creation:

Warszawa

ResearchInfo:

badania przeprowadzono w latach 2007-2008; badania pojedyncze; badania jakościowe; wywiady swobodne pogłębione; 31 wywiadów; analiza dyskursu; artykuły prasowe; przekazy mitologiczne i religijne; literatura piękna; filmy fabularne i dokumentalne; seriale polskie i zagraniczne; socjologia refleksyjna; dobór próby metodą kuli śniegowej

×

Citation

Citation style: