Object structure
Title:

"Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 16"

NumberOfPages:

11

Creator:

Anna Zawadzka (ur. 1980 - ) - socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Szkoły Nauk Społecznych PAN; adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN; wykładowczyni na Gender Studies UW

RelatedNames:

Krystyna Kłosińska (recenzentka tomu) ; Beata Kowalska (recenzentka tomu)

Subject and Keywords:

dziewictwo ; defloracja ; socjologia seksualności ; socjologia ciała ; heteroseksualność ; heteronormatywność ; penetracja

Temporal coverage:

Polska ; Warszawa

Spatial coverage:

1801-1900 ; 1901-2000 ; 2001-2015

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ciała ; socjologia seksualności ; gender studies ; kulturoznawstwo ; etnologia ; socjologia wiedzy ; literaturoznawstwo

ResearchProblems:

Jaką wiedzę na temat dziewictwa i defloracji mają dziewczyny i kobiety przed rozpoczęciem życia seksualnego?; jakie są źródła wiedzy dziewczyn i kobiet na temat dziewictwa i defloracji?; jakie znaczenia są kulturowo przypisywane dziewictwu i defloracji?; jakie scenariusze "pierwszego razu" funkcjonują w kulturze polskiej?; jakie normy społeczne i kulturowe dotyczące płci i seksualności reprodukowane są w dominujących modelach defloracji i praktyk seksualnych?

SocialCategories:

dziewczynki ; dziewczęta ; kobiety ; młodzież

ResearchFields:

praktyki cielesne

Abstract:

Transkrypcja wywiadu dotyczącego dziewictwa i defloracji.

Table of contents:

Zawiera: książka "Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności" i 25 transkrypcji wywiadów

Object type:

transkrypcja wywiadu

Language:

polski

Relation:

Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 1 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 2 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 3 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 4 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 5 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 6 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 7 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 8 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 9 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 10 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 11 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 12 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 13 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 14 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 15 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 17 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 18 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 19 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 20 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 21 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 22 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 23 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 24 ; Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 25

Next title:

Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 17

Previous title:

Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Transkrypcja nr 15

Link to library:

click here to follow the link

Is part of:

Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2015

Creation date:

12/25/2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/. Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami.

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego

Archives:

archiwum prywatne Anny Zawadzkiej

Additional administrative information:

http://krytykapolityczna.pl/artykuly/czytaj-dalej/20160914/polityka-dziewictwa

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

2006-2008

Area Range of document creation:

Warszawa

ResearchInfo:

badania przeprowadzono w latach 2007-2015; badania pojedyncze; badania jakościowe; wywiady swobodne pogłebione; 27 wywiadów; analiza dyskursu; audycje radiowe; kampanie reklamowe; artykuły prasowe; listy do redakcji magazynów kobiecych; Katechizm Kościoła Katolickiego, literatura popularnonaukowa; poradniki; przekazy mitologiczne i religijne; baśnie; ilustracje książkowe; ilustracje wykonane przez rozmówczynie; graffiti; literatura piękna; poezja; filmy fabularne i dokumentalne; seriale polskie i zagraniczne; socjologia refleksyjna; socjografia; dobór próby metodą kuli śniegowej; teorie Pierre'a Bourdieu, Luce Irigaray, Michela Foucaulta, Judith Butler, Richarda Shustermana; nawiązuje do badań Elizabeth Carpenter; książka "Ten pierwszy raz. Konstruowanie heterosekualności" jest opracowaniem badań

×

Citation

Citation style: